Nosaukums

Politikas joma

Nodošanas
datums

Pētījums “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku”

Izglītības un zinātnes politika

Nodarbinātības un sociālā politika

2019. gada  22.maijā
Pētījums ꞌꞌPar darba devēju motivāciju iesaistīties darba vidē balstītu mācību ieviešanāꞌꞌ

Izglītības un zinātnes politika

Nodarbinātības un sociālā politika

2015.gads

Pētījums nodokļu sistēmas pilnveidošanas jomā

Budžeta un finanšu politika

2014.gada 21.jūlijā

ESF projekta „Darba tirgus pieprasījuma vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas attīstība” ietvaros veiktie pētījumi un aptaujas darba tirgus jomā

Industrijas un pakalpojumu politika

Izglītības un zinātnes politika

Nodarbinātības un sociālā politika

2013.gads