Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome (LTKP) ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu tūrisma politikas izstrādi, īstenošanu un novērtēšanu.  

LTKP darbojas saskaņā 2021. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 162 “Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums”. 

Tā sastāv no tūrisma profesionālo asociāciju, biedrību un valsts institūciju ekspertiem tūrisma industrijas interešu un LTKP darba uzdevumu nodrošināšanai.

Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes funkcijas:

  1. veicināt saskaņotu tūrisma politikas izstrādi un īstenošanu;
  2. veicināt tūrisma nozares integrāciju valsts ekonomiskās attīstības procesā;
  3. koordinēt tūrisma politikas īstenošanu.