Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome (LTKP) ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu tūrisma politikas izstrādi, īstenošanu un novērtēšanu.  

Kopš 2013.gada LTKP darbu aizstāja Tautsaimniecības padomes Tūrisma apakškomiteja, taču ņemot vērā apstākļus un nepieciešamību iesaistīt arī institucionālo līmeni, pieņemts lēmums atjaunot padomes darbu. Padomes jautājuma aktualizēšana šobrīd ir būtiska Covid radīto īstermiņa, bet kas vēl svarīgāk ilgtermiņa -  jaunas tūrisma politikas pārskatīšanai vīrusa radīto ekonomisko seku mazināšanai.  

Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes sekretariāts:

Madara Lūka-Ruskulova
Departamenta direktora vietnieks
+371 67013064
Madara.Luka-Ruskulova@em.gov.lv