Ekonomikas ministrijas vīzija ir radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā! “Konsultē vispirms” principa ieviešana ļaus sasniegt labāku rezultātu normatīvo aktu ievērošanā, kā arī nodrošinās efektīvāku un atvērtāku sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem. Iestāžu galvenais pienākums nav sodīt, bet nodrošināt, ka uzņēmēji zina un izprot savus pienākumus, un tos godprātīgi pilda.”

Viens no Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna prioritārajiem rīcības virzieniem ir UZ KLIENTU ORIENTĒTA VALSTS PĀRVALDE, kas savā ikdienas darbā ievēro “KONSULTĒ VISPIRMS” principu.


Uzraugošo iestāžu galvenais pienākums ir BŪT UZŅĒMĒJA UZTICAMAM PALĪGAM UN SADARBĪBAS PARTNERIM. Iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka uzņēmēji zina par saviem pienākumiem pret klientiem, darbiniekiem un valsti, un godprātīgi tos pilda.


Ekonomikas ministrija izstrādājusi VADLĪNIJAS PAR "KONSULTĒ VISPIRMS" PRINCIPA PIEMĒROŠANU VALSTS IESTĀŽU DARBĀ,  kurās ietverts vienots algoritms iniciatīvas “Konsultē vispirms” ieviešanai valsts uzraudzībā, kā arī labās prakses piemēri. 

 

2017. gada 15. jūnijā SADARBĪBAS MEMORANDU par pievienošanos iniciatīvai “Konsultē vispirms” parakstīja Ministru prezidents M.Kučinskis, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs A.Ašeradens, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš un uzraugošo iestāžu vadītāji.

 

Izrādot iniciatīvu, 2019. gada 4. decembrī  vēl sešu iestāžu vadītāji parakstījās Par pievienošanos SADARBĪBAS MEMORANDAM par “KONSULTĒ VISPIRMS” iniciatīvas ieviešanu, papildinot jau iniciatīvā pārstāvēto iestāžu sarakstu. Šobrīd jau 29 iestādes ir pievienojušās ņemot dalību “Konsultē vispirms” principa iedzīvināšanā valsts pārvaldē.

Infografiki
" "
     

 

Ziņas

03.12.2020  

Raksts: Baiba Strupiša: 'Konsultē vispirms' principa nākotnes attīstības veiksmes formula. Lasīt vairāk...

20.11.2020

Iniciatīvas „Konsultē vispirms” līderis 2020. gadā. Lasīt vairāk...

3.08.2020

Uzsākts iniciatīvas “Konsultē vispirms” ieviešanas jaunais novērtējums. Lasīt vairāk...

03.07.2020 

 Raksts: Valsts iestādes kopā ar uzņēmējiem meklē risinājumus arī nestandarta situācijās. Lasīt vairāk..

20.12.2019

“Konsultē vispirms” – atvērtāka sadarbība starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem. Lasīt vairāk...

04.12.2019

Iniciatīvas „Konsultē vispirms” līderis 2019. gadā - Zāļu valsts aģentūra. Lasīt vairāk...

01.11.2019

Atbalsts uzņēmējiem – uz klientu orientēta valsts pārvalde.. Lasīt vairāk