Nacionālā metroloģijas padome ir konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts politikas veidošanā ar mērījumu vienotību saistītajos jautājumos, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību un vidi no neprecīzu un nepareizu mērījumu negatīvajām sekām, kā arī lai veicinātu valsts ekonomikas attīstību un starptautisko sadarbību metroloģijas jomā.

Padomei ir šādas funkcijas:

  • piedalīties metroloģiskā nodrošinājuma politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
  • izskatīt un ieteikt apstiprināšanai metroloģiskā nodrošinājuma programmas;
  • iesniegt priekšlikumus par normatīvajiem aktiem, kuri saistīti ar mērījumu vienotību, un atbilstoši kompetencei piedalīties to izstrādē;
  • sadarboties ar starptautiskajām metroloģiskajām organizācijām.

Darbojas saskaņā ar 1997.gada 27.februāra likumu „Par mērījumu vienotību” un Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1188 “Nacionālās metroloģijas padomes nolikums”.