ES dalībvalstīs ir izveidots Vienoto produktu kontaktpunktu tīkls (Product Contact Points). Latvijā Vienotā produktu kontaktpunkta klientu atbalstu nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Vienotais produktu kontaktpunkts sniedz informāciju par:

  • Latvijas nacionālajiem noteikumiem un prasībām produktiem
  • ES tiesību aktu transponēšanu un īstenošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1020
  • produktu savstarpējo atzīšanu atbilstoši Regulai (ES) 2019/515
  • tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tajā skaitā SOLVIT
  • kā arī citiem līdzīgiem jautājumiem, kas skar produktu laišanu tirgū.

Ja vēlies sazināties ar Latvijas Vienoto produktu kontaktpunktu, uzdod savu jautājumu šeit vai sūti e-pastu uz pcp@liaa.gov.lv. Kontaktpunkts sniedz atbildi 15 darba dienu laikā. Konsultācijas ir bez maksas.


Zemāk ir apkopotas Latvijas tirgus uzraudzības iestādes, kas uzrauga produktus, uz kuriem neattiecas ES saskaņotie tiesību akti (nereglamentētā sfēra) vai kuriem ir noteiktas papildus nacionālās prasības un, kas izriet no Regulas (ES) 2019/515. Minētā regula paredz, ka Latvijā nedrīkst liegt tirgot produktus, kurus jau likumīgi tirgo citā ES dalībvalstī, pat tad, ja tās ir ražotas saskaņā ar tādām prasībām, kas atšķiras no Latvijas tirgū piemērotajām prasībām.

Pārtikas veterinārais dienests
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67095230
Web: www.pvd.gov.lv

Veselības inspekcija
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: vi@vi.gov.lv
Tālrunis: +371 67081600
Web: www.vi.gov.lv

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: klientu.serviss@lvgmc.lv
Tālrunis: +371 67032600
Web: www.lvgmc.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pasts@ptac.gov.lv
Tālrunis: +371 67388624
Web: www.ptac.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pasts@ptac.gov.lv
Tālrunis: +371 67388624
Web: www.ptac.gov.lv

VSIA Latvijas proves birojs
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: prove@prove.lv
Tālrunis: +371 67216485
Web: www.prove.lv

Valsts ieņēmumu dienests
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: vid@vid.gov.lv
Tālrunis: +371 67120000
Web: www.vid.gov.lv

Pārtikas veterinārais dienests
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67095230
Web: www.pvd.gov.lv

Pārtikas veterinārais dienests
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67095230
Web: www.pvd.gov.lv

Pārtikas veterinārais dienests
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67095230
Web: www.pvd.gov.lv

Veselības inspekcija
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: vi@vi.gov.lv
Tālrunis: +371 67081600
Web: www.vi.gov.lv

Pārtikas veterinārais dienests
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67095230
Web: www.pvd.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pasts@ptac.gov.lv
Tālrunis: +371 67388624
Web: www.ptac.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienests
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67120000
Web: www.vid.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pasts@ptac.gov.lv
Tālrunis: +371 67388624
Web: www.ptac.gov.lv

Valsts augu aizsardzības dienests
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: info@vaad.gov.lv
Tālrunis: +371 67551272
Web: www.vaad.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienests
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67120000
Web: www.vid.gov.lv

Pārtikas veterinārais dienests
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67095230
Web: www.pvd.gov.lv

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: as@vp.gov.lv, lasn@vp.gov.lv
Tālrunis: +371 67208188, +371 67208232
Web: www.vp.gov.lv

Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas birojs
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: as@vp.gov.lv, lasn@vp.gov.lv
Tālrunis: +371 67208188, +371 67208232
Web: www.vp.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pasts@ptac.gov.lv
Tālrunis: +371 67388624
Web: www.ptac.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: pasts@ptac.gov.lv
Tālrunis: +371 67388624
Web: www.ptac.gov.lv

Veselības inspekcija
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: vi@vi.gov.lv
Tālrunis: +371 67081600
Web: www.vi.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienests
Oficiālā elektroniskā adrese: E-adrese
E-pasts: vid@vid.gov.lv
Tālrunis: +371 67120000
Web: www.vid.gov.lv