Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi īsu ieskatu procesam "Vienkāršota fasādes atjaunošana otrās un trešās grupas ēkām" 

Vienkāršotu fasādes atjaunošanu veic ēkas fasādes apdares atjaunošanai, visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai vai lodžiju aizstiklošanai. Otrajā un trešajā grupā ietilpst ēkas, kurai ir vairāk par vienu stāvu vai vairāk nekā viens apakšzemes stāvs, ēka, kuras apbūves laukums ir lielāks par 25 m2, kā arī ārpus pilsētu un ciema teritorijām vienstāva vai vairāk stāvu lauku saimniecības nedzīvojamā ēka un palīgēka (piemēram, saimniecības ēkas, noliktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas) ar apbūves laukumu virs 60 m2.

Procesa apraksts šeit