Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  04.11.2022.
  . Projekta norises laiks 01.10.2022. – 30.09.2025. (36 mēneši) Projekta apraksts Apbūvēta vide ir atbildīga par ievērojamu daļu no mūsu enerģijas un resursu patēriņa: 50% no visiem iegūtajiem dabas resursiem, 30% no ūdens patēriņa, 40% no…
  Statuss:
  Īstenošanā
  2021.gada 17.decembrī Ekonomikas ministrija uzsākusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija" Vienošanās Nr. Nr.2.2.1.1/21/I/006 (turpmāk - projekts)…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds Projekta nosaukums un numurs: “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)”, projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/005 …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Zviedru Institūtu veido Baltijas līderu programmu par tēmu energoefektivitāte. Programmas mērķis ir izstrādāt darbības, instrumentus un metodes energoefektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras reģionā. Īpaša uzmanība…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta “Common Act” pilnais nosaukums ir Vienotas komunikācijas stratēģijas ilgtspējībai un energoefektivitātei Baltijas Jūras reģionā, un projekta mērķis ir uzlabot vispārējo komunikāciju saistībā ar ēku energoefektivitāti. Projekta gaitā tiks…
  Statuss:
  Noslēdzies
  (Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects) Pielāgošanās klimata pārmaiņām un to seku mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projekta platformas (CAMS Platform) mērķis ir pētīt, kā uzlabot…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Latvijas Ekonomikas ministrija ir politikas jomas “Enerģētika” koordinators. Politikas joma “Enerģētika” koncentrējas uz konkurētspējīgas, drošas un ilgtspējīgas enerģijas nodrošināšanu Baltijas jūras reģionā.   …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/031 „Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā” (Projekts). Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un komunikācijas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  2019. gada sākumā Ekonomikas ministrija ir uzsākusi  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas  projektu “RestartBSR” “(“Restart SMEs in the Baltic Sea Region”) (Restart BSR) īstenošanu. Projektā piedalās 6 partneri…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ekonomikas ministrija ir saņēmusi uzaicinājumu un izteikusi interesi piedalīties Baltijas jūras reģiona Interreg programmas projektā “InnoCAPE” (turpmāk – InnoCAPE). InnoCAPE projekts savā būtībā risina Baltijas jūras reģiona konkurētspēju,…