Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Zviedru Institūtu veido Baltijas līderu programmu par tēmu energoefektivitāte. Programmas mērķis ir izstrādāt darbības, instrumentus un metodes energoefektivitātes paaugstināšanai Baltijas jūras reģionā. Īpaša uzmanība…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta “Common Act” pilnais nosaukums ir Vienotas komunikācijas stratēģijas ilgtspējībai un energoefektivitātei Baltijas Jūras reģionā, un projekta mērķis ir uzlabot vispārējo komunikāciju saistībā ar ēku energoefektivitāti. Projekta gaitā tiks…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects)   “Pielāgošanās klimata pārmaiņām un to seku mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos (CAMS Platform) projekta platformas mērķis ir pētīt, kā uzlabot…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Latvijas Ekonomikas ministrija ir politikas jomas “Enerģētika” koordinators. Politikas joma “Enerģētika” koncentrējas uz konkurētspējīgas, drošas un ilgtspējīgas enerģijas nodrošināšanu Baltijas jūras reģionā.   …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/031 „Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā” (Projekts).  Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  2019. gada sākumā Ekonomikas ministrija ir uzsākusi  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas  projektu “RestartBSR” “(“Restart SMEs in the Baltic Sea Region”) (Restart BSR) īstenošanu. Projektā piedalās 6 partneri…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ekonomikas ministrija ir saņēmusi uzaicinājumu un izteikusi interesi piedalīties Baltijas jūras reģiona Interreg programmas projektā “InnoCAPE” (turpmāk – InnoCAPE). InnoCAPE projekts savā būtībā risina Baltijas jūras reģiona konkurētspēju,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Interreg - atbalsts pārrobežu sadarbībai. Eiropas teritoriālā sadarbība, labāk zināma kā Interreg, ir viens no kohēzijas politikas mērķiem, kas palīdz veidot strukturētu un vienotu rīcību un informācijas apmaiņu par politiku starp dažādu valstu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Start-Easy – Viedie rīki ātrai un vienkāršai biznesa uzsākšanai   2019. gada augustā Ekonomikas ministrija ir uzsākusi  Interreg Europe projekta  “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe (Start-Easy) …
  Statuss:
  Īstenošanā
  InnoIndtrusy – Inovāciju politikas uzlabošana Eiropā Industrijas 4.0. ietvaros   2019. gada augustā Ekonomikas ministrija ir uzsākusi  Interreg Europe projekta “Inovāciju politikas uzlabošana Eiropā Industrijas 4.0. ietvaros” (“Improving…