Ekonomikas ministrija izsludina slēgtas atlases kārtas uzsaukumu Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 460 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi"" ietvaros.

Iesniegšanas termiņš: 04.10.2022.-18.10.2022.

Atlases veids: Slēgta pieteikumu atlase.

Ekonomikas ministrija slēgtas atlases kārtas ietvaros ir izvērtējusi un 2022. gada 19. oktobrī kā finansējuma saņēmēju apstiprinājusi Attīstības finanšu institūciju “Altum”.

Atbalsts gala labuma guvējiem pieejams līdz 2025. gada 31. decembrim, tā saņemšanai aicinām gala labuma guvējus vērsties pie Attīstības finanšu institūcijas “Altum”. Papildus informācija.

Kontaktinformācija:

ES fondi