ELWIND ir kopīgs Latvijas un Igaunijas pārrobežu atkrastes vēja enerģijas projekts, kura mērķis ir palielināt reģiona enerģētisko neatkarību, sekmēt zaļās enerģijas ražošanu un uzlabot starpvalstu elektroenerģijas tīklu pieslēgumu.

2020. gada 18. septembrī Latvijas Republikas ekonomikas ministrs J. Vitenbergs un Igaunijas Republikas ekonomikas un komunikāciju ministrs T. Āss parakstīja Saprašanās memorandu par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas parku kopprojektu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem. Memoranda ietvarā Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Igaunijas Ekonomikas un komunikācijas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Igaunijas Vides investīciju centru 2020. gadā uzsāka darbu pie Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta ELWIND.

ELWIND projekta īstenošanai ir nodibināta Vadības grupa (Steering Committee), kurā ietilpst pa diviem pārstāvjiem no Latvijas un Igaunijas, ar mērķi pieņemt stratēģiskus lēmumus par projekta virzību. Par projekta Latvijas puses atkrastes vēja parka attīstību atbildīga ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, bet par Igaunijas puses atkrastes vēja parka attīstību atbildīgs ir Igaunijas Vides investīciju centrs.

Par ELWIND projekta īstenošanu izskatītie informatīvie ziņojumi Ministru kabinetā:

  • 11.01.2022. MK sēdē izskatītais tiesību akts Nr. 21-TA-21;
  • 13.09.2022. MK sēdē izskatītais tiesību akts Nr. 22-TA-1730;
  • 21.11.2023. MK sēdē izskatītais tiesību akts Nr. 23-TA-2340.