Metroloģija ir zinātne un zināšanas par mērīšanu. Tā ir viena no vecākajām zinātnes nozarēm pasaulē. Šodien to iedala zinātniskajā, industriālajā un reglamentētajā metroloģijā. Kopumā tā rada pamatu drošu produktu un pakalpojumu saņemšanai. Viens no svarīgākajiem kvalitātes nodrošināšanas aspektiem ir regulāru mērījumu veikšana. Atbilstoši noteiktām prasībām veikta mērīšana ir būtisks nosacījums ekvivalentai preču apmaiņai. Metroloģijas un  metroloģiskās infrastruktūras valstī atbilstība starptautiskajām prasībām palīdz likvidēt tehniskās barjeras tirdzniecībai, paaugstina uzņēmēju konkurētspēju un veicina iesaistīšanos globālajos ekonomiskajos procesos.
 

Metroloģija nodrošina mērījumu vienotību valstī, mērīšanas līdzekļu atbilstību un mērījumu pareizības garantiju, iekļaujoties Eiropas vienotā metroloģijas sistēmā un nodrošinot valstī veikto mērījumu starptautisko ticamību. Tā ietver sevī gan teorētiskos, gan praktiskos mērīšanas aspektus. Balstoties uz veiktajiem mērījumiem, iespējams novērtēt konkrētu produktu atbilstību tiem izvirzītajām prasībām.

 

Valsts metroloģisko uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Ekonomikas ministrijas rīcībā ir nacionālie mērvienību etaloni (valsts kustamā manta), kuri vairs nav nepieciešami, lai ministrija realizētu valsts politiku mērījumu vienotības nodrošināšanā. Līdz ar to, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmai daļai un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 20.punktu, piedāvājam iegūt īpašumā nacionālos mērvienību etalonus:

  • virsmas negluduma etalonu komplektu;
  • elektriskās pretestības mēru komplektu (16 spoles).

Interesentus lūdzam pieteikties līdz 2021.gada 2.aprīlim.

Uzskaites vērtība (atsavināšanai):

Ražošanas gads:

  • Virsmas negluduma etalonu komplekts: 2002
  • Elektriskās pretestības mēru komplekts (16 spoles): 1957-1979

Tehniskais stāvoklis:

  • Virsmas negluduma etalonu komplekts - iekārta ir tehniski nolietojusies, pēdējo reizi kalibrēta 2016. gadā, izņemot etalonu, kam uzskaites vērtība ir 0,00 EUR. Iekārta izmantojama mašīnbūvē, metālapstrādē.
  • Elektriskās pretestības mēru komplekts (16 spoles) – iekārta ir tehniski nolietojusies, pēdējo reizi kalibrēta 2014.gadā. Iekārta izmantojama elektriskos mērījumos.

Tehniskais apraksts.

Kontaktpersona:

Ekonomikas ministrijas

Iekšējā tirgus departamenta

Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs

Normunds Freibergs

tālr. 67013268

Normunds.Freibergs@em.gov.lv

 

Atrašanās vieta: Rīga, Brīvības iela 55