Informācija par Ekonomikas ministrijas iznomātajiem īpašumiem:

 

Nomnieks:  SIA "Zauers Baltic"
Iznomātājs: Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga
Līguma darbības termiņš: līdz 01.12.2024.
Platība: 76,20 m2
Nomas maksas apmērs – 465,47 EUR/mēnesī + PVN

 

Nomnieks:  SIA "DOUGLAS LATVIA"
Iznomātājs: Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga
Līguma darbības termiņš: līdz 17.05.2024.
Platība: 227,10 m2
Nomas maksas apmērs – 4396,66 EUR/mēnesī + PVN

 

Nomnieks:  SIA "Divi labi"
Iznomātājs: Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga
Līguma darbības termiņš: līdz 01.11.2024.
Platība: 137,60 m2
Nomas maksas apmērs – 420,24 EUR/mēnesī + PVN

 

Nomnieks:  "Latvijas Mobilais Telefons" SIA
Iznomātājs: Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga
Līguma darbības termiņš: līdz 01.07.2024.
Platība: bēniņu stāvā esošā telpas sienas neierobežotā daļa 11,00 m2
Nomas maksas apmērs – 297,00 EUR/mēnesī + PVN

 

Informācija par Ekonomikas ministrijas nomātajiem nekustamajiem īpašumiem:

Īpašumi netiek nomāti.