Informācija par Ekonomikas ministrijas iznomātajiem īpašumiem:

 

Nomnieks:  SIA "Zauers Baltic"

Iznomātājs: Ekonomikas ministrija

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga

Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2022.

Platība: 76,20 m2

Nomas maksas apmērs – 465,47 EUR/mēnesī + PVN

 

Nomnieks:  SIA "DOUGLAS LATVIA"

Iznomātājs: Ekonomikas ministrija

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga

Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2022.

Platība: 227,10 m2

Nomas maksas apmērs – 4396,66 EUR/mēnesī + PVN

 

Nomnieks:  SIA "Divi labi"

Iznomātājs: Ekonomikas ministrija

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga

Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2022.

Platība: 137,60 m2

Nomas maksas apmērs – 420,24 EUR/mēnesī + PVN

 

Nomnieks:  "Latvijas Mobilais Telefons" SIA

Iznomātājs: Ekonomikas ministrija

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga

Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2022.

Platība: bēniņu stāvā esošā telpas sienas neierobežotā daļa 11,00 m2

Nomas maksas apmērs – 150,00 EUR/mēnesī + PVN

 

Informācija par Ekonomikas ministrijas nomātajiem nekustamajiem īpašumiem:

Īpašumi netiek nomāti.