2016. gada 20. decembrī Ministru kabinets ir apstiprinājis Ministru kabineta noteikumus Nr.866 “Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām”, kas nosaka īstermiņa eksporta kredīta darījumu norēķinu garantiju izsniegšanas nosacījumus komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.

Eksporta kredīta garantija jeb eksporta darījumu apdrošināšana,  ir atbalsta mehānisms Eksportētājiem, lai pasargātu biznesu pret ārvalstu pircēja maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu atlikto maksājumu gadījumos, kā arī sniedz nodrošinājumu finansējumam. Eksporta kredīta garantija var kalpot kā papildus nodrošinājums jeb pircēja apdrošināšana Bankai/ Līzinga kompānijai/ Faktoringa kompānijai gadījumos, kad tai pašai nav iespējams segt pircēja maksātnespējas vai ilgstošas nemaksāšanas riskus.

Latvijā valsts atbalstu eksporta darījumiem finanšu instrumentu veidā sniedz finanšu institūcija Altum, nodrošinot eksportējošiem saimnieciskās darbības veicējiem iespēju saņemt eksporta kredītu garantijas, tādējādi nodrošinoties pret ārvalstu pircēju maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus ar atlikto maksājumu termiņu, kurš nav garāks par 730 dienām, izņemot lauksaimniecības produktu eksporta darījumus, kuriem atlikto maksājumu termiņš nevar garāks par 547 dienām, un darījuma summa ar vienu debitoru nav lielāka par 2 miljoniem eiro.

Papildus informācija par eksporta kredīta garantijām pieejama ALTUM mājas lapā.