attēls

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada plānošanas periods

2017.gada 14.decembrī starp Norvēģijas Karalisti un Latvijas Republiku tika parakstīts Saprašanās memorands par Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – NFI) ieviešanu Latvijā 2014.-2021.gada plānošanas periodā (turpmāk – Memorands).

Memorands nosaka, ka NFI 2014.-2021.gadu plānošanas periodā finansējums Latvijai būs pieejams arī programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – Programma) ietvaros, savukārt par Programmas apsaimniekotāju Latvijā noteikta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA). Vienlaikus memorandā noteikts, ka Ekonomikas ministrija kopā ar LIAA ir atbildīga par programmas sagatavošanu.

Programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” ietvars:   

  • Programmas mērķis: Paaugstinātas vērtības radīšana un ilgtspējīga izaugsme
  • Programmas piešķīrums: 12 500 000 eiro
  • Programmas līdzfinansējums: 2 205 882 eiro
  • Donoru programmas partneris: “Innovation Norway”
  • Divpusējie mērķi: 125 000 eiro programmai tiks piešķirti no divpusējās sadarbības fonda bilaterālo aktivitāšu īstenošanai.

 Programmā kā galvenās atbalsta jomas noteiktas:

  • Inovatīvas tehnoloģijas, procesi un pakalpojumi;
  • Ilgtspējīga uzņēmējdarbības attīstība;
  • Esošo uzņēmumu un procesu zaļināšana (greening);
  • Inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrāde un ieviešana.

2020. gada 14. jūlijā tika parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Programmas ieviešanu Latvijā. Šīs programmas īstenošanu nodrošinās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un tā sniegs iespēju uzņēmumiem piesaistīt līdzfinansējumu 35% līdz 70% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām zaļo tehnoloģiju un inovāciju ieviešanai.

Programmas  mērķis ir veicināt vērtību radīšanu un ilgtspējīgu izaugsmi Latvijas uzņēmumos. Atbilstoši programmas nosacījumiem atbalsts tiks sniegts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem trīs jomās: “zaļās” inovācijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un dzīves kvalitāti uzlabojošas tehnoloģijas.

Programmas īstenošanu nodrošina LIAA, un tā tiks īstenota līdz 2024. gada 30. aprīlim. Plašāka informācija par Programmas ieviešanu pieejama šeit: https://eeagrants.lv/bizness-un-inovacijas/par-programmu/

 

Kontaktinformācija:

Mārtiņš Jansons

Inovācijas nodaļas vadītāja vietnieks

Inovācijas departaments

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

Tālrunis: +371 67013057

E-pasts: Martins.Jansons@em.gov.lv

 

Jānis Ločmelis

Norvēģijas finanšu instrumenta departamenta direktors

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālrunis: +371 67039448, +371 26415237

E-pasts: Janis.Locmelis@liaa.gov.lv