Ekonomikas ministrijas piedāvātais pasākumu kopums Atveseļošanās Fonda (AF) ietvaros Latvijas tautsaimniecības ātrākai atgūšanās pēc Covid-19 pandēmijas ietver četrus darbības virzienus - reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, uzņēmumu digitalizāciju, klimata pārmaiņas, ekonomikas transformāciju un produktivitāti, kopumā 6 gadu periodā paredzot investēt tautsaimniecībā 657,6 milj. EUR. 

atveseļošanās fonds

1. Energoefektivitāte

2. Digitālā transformācija

digitalizācija

3. Nevienlīdzības mazināšana

nevienlīdzības mazināšana

4. Produktivitāte

Ekonomikas ministrijā ir apstiprināti visi paredzētie investīciju īstenošanas nosacījumi. Pašlaik Ekonomikas ministrija atbilstoši noteiktajam laika grafikam, nodrošina investīciju īstenošanu, lai sasniegtu AF plānā noteiktos mērķus.

Plašāka informācija par aktīvajām projektu atlasēm pieejama ŠEIT,

Vairākās Ekonomikas ministrijas atbildībā esošajās investīcijās jau ir uzsākta projektu ieviešana un Ekonomikas ministrija nodrošina investīciju uzraudzību.

Plašāka informācija par visām AF plānā iekļautajām investīcijām,  pieejamo finansējumu, kā arī attiecīgie politikas plānošanas dokumenti, normatīvie akti u.c.  aktualitātes ir pieejamas  ES fondu mājas lapā.

ES fondi