Statuss:
Īstenošanā

Interreg - atbalsts pārrobežu sadarbībai. Eiropas teritoriālā sadarbība, labāk zināma kā Interreg, ir viens no kohēzijas politikas mērķiem, kas palīdz veidot strukturētu un vienotu rīcību un informācijas apmaiņu par politiku starp dažādu valstu nacionāliem, reģionāliem un vietējiem pārstāvjiem. Interreg ir kļuvis par nozīmīgu Eiropas Savienības instrumentu, kas palīdz atbalstīt partneru sadarbību pāri robežām. Tā mērķis ir kopīgiem spēkiem risināt kopīgas problēmas un rast vienotus risinājumus veselības, izpētes, izglītības, transporta un enerģētikas sfērās. Interreg tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem lai atbalstītu harmonisku dažāda līmeņa attīstību Eiropas Savienības teritorijā. Interreg ir iekļautas trīs veida programmas: pārrobežu, starp-valstu un starp-reģionu. Vairāk informācija par Interreg pieejama šeit.

 

Viena no Eiropas teritoriālās sadarbības programmām ir programma Iterreg BSR, kurā Ekonomikas ministrija īsteno šādus projektus:

att

InnoCAPE projekts

---------------------------------------------------

att

RESTART BSR projekts