Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķis “Eiropas teritoriālā sadarbība” - jeb plašāk pazīstams kā Interreg ir Eiropas Savienības Kohēzijas politikas neatņemama sastāvdaļa.

Eiropas teritoriālā sadarbība un, jo īpaši, ''pārrobežu sadarbība'' ir Eiropas integrācijas pamatā, kas ilgtermiņā veido sadarbības kultūru un kopīgas tradīcijas.

Eiropas teritoriālās sadarbība ir vērsta uz harmonisku ekonomisko, sociālo un teritoriālo attīstību visos Eiropas Savienības reģionos. Tā veido pamatu kopīgu aktivitāšu īstenošanai (piemēram, pieredzes un zināšanu pārnese, kapacitātes paaugstināšana, utt.) starp dažādu dalībvalstu nacionālajiem, reģionālajiem un vietējā līmeņa partneriem, un kopīgu pakalpojumu attīstībai, kā arī kopīgām pārrobežu investīcijām.

Interreg programmu un projektu darbība ir vērsta uz vairāku dalībvalstu kopēju problēmu risināšanu un reģionu potenciāla izmantošanu noteiktā jomā, piemēram, inovāciju, uzņēmējdarbības, mobilitātes, nodarbinātības, integrācijas, vides aizsardzības un ilgtspējas, pilsētvides attīstības, institucionālās pārvaldības jomās, u.c. Kopīgu investīciju rezultātā tiek radīta kopīga infrastruktūra un nodrošināts kopīgs aprīkojums, kuru izmanto vairāku dalībvalstu iestādes, operatīvie dienesti un iedzīvotāji.

Plašāka informācija:

https://www.interreg.lv/lv/interreg-latvija/2021-2027gada-periods/

Ekonomikas ministrijas īstenotie Interreg projekti

        Projekta nosaukums   Projekta     ilgums   Budžets                      Logo

"Inovācijas ekosistēmas pārveidošana, izmantojot labāku sabiedrisko iedzīvotāju kapacitāti"

Plašāka informācija:

InnoCAPE

01.2019. - 12.2021. 2,5 milj. euro att

''Restartēt MVU Baltijas jūras reģionā"

Plašāka informācija:

RESTART BSR

01.2019. - 12.2021. 1,6 milj. euro att

''Atbalstīt pilsētas inovāciju publisko iepirkumu izmantošanā, vienlaikus izstrādājot rīkus, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas un spēļošanas (gamification) metodes.''

Plašāka informācija:

PPI4cities

01.01.2023. - 31.12.2025.

1,7 milj. euro

interreg_ppi4cities