Ekonomikas ministrija atbild par politikas veidošanu būvniecības, mājokļu, uzņēmējdarbības attīstības, investīciju, enerģētikas, tūrisma, ārējo ekonomisko attiecību, iekšējā tirgus, konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos.

Ministrijai ir šādas padotības iestādes: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde, Konkurences padome, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Būvniecības valsts kontroles birojs un Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”.

Ekonomikas ministriju vada ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Ekonomikas ministrijas adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519.

Saziņai: e-pasts pasts@em.gov.lv ; tālrunis 67013100