Dokumenta nosaukums

Politikas joma

Dokumenta
nodošanas
datums

Inovācijas joma 2023. gads
"Inovāciju attīstības tendences un priekšlikumi inovāciju veicināšanai ekonomiskās krīzes laikā" Inovācijas joma 2021. gads
"E-komercijas attīstības un papīra aprites mazināšana pēc pandēmijas izraisītās krīzes" Uzņēmējdarbības politikas joma  2020. gads

“Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana, pašreizējā stāvokļa identificēšana un uz tās balstītu priekšlikumu izstrāde”

Inovācijas joma 2019. gads
"Priekšlikumi par ienākumu dalīšanas operacionālā modeļa ietvaru un tā ieviešanu Latvijas inovāciju ekosistēmā" Inovācijas joma 2019. gads

“Priekšlikumi par viedās specializācijas stratēģijas un tās ekosistēmu integrāciju digitālajā vidē”

Uzņēmējdarbības politikas joma  2019. gads
Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana, pašreizējā stāvokļa identificēšana un uz tās balstītu priekšlikumu izstrāde Uzņēmējdarbības politikas joma 2019. gads

Tirgus nepilnību izvērtējums finanšu pieejamības jomā, t.sk. precizētās investīciju stratēģijas

Uzņēmējdarbības politikas joma 2017. gads

Administratīvās procedūras un uzņēmējdarbības vide Latvijā

Uzņēmējdarbības politikas joma 2017. gads
Analīze par mikro un mazo, t.sk., ģimenes uzņēmumu, veidošanos Latvijā, to uzņēmējprasmju novērtējumu pēc starptautiski atzītās BOSI metodes un turpmāk nepieciešamajiem pasākumiem to saimnieciskās darbības veicināšanai Uzņēmējdarbības politikas joma 2015. gads

2014.gada uzņēmumu aptauja par administratīvo procedūru ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

Uzņēmējdarbības politikas joma

2014. gads

Ziņojums par priekšlikumiem uzņēmumu ienākuma nodokļa stimula administrēšanas kārtībai ieguldījumu veicināšanai pētniecībā un attīstībā.

Uzņēmējdarbības politikas joma

2013. gads

Attieksme pret dažādiem ekonomikas jautājumiem (Latvijas iedzīvotāju aptauja)

Uzņēmējdarbības politikas joma

2013. gads

Administratīvo prasību izvērtējums nodokļu jomā un priekšlikumu izstrāde uzņēmējiem administratīvā sloga nodokļu jomā samazināšanai

Uzņēmējdarbības politikas joma

2013. gads

„Sieviete uzņēmējdarbībā 2012”

Uzņēmējdarbības politikas joma

2012. gads

Investīciju piesaistes sistēmas neatkarīgs novērtējums

Uzņēmējdarbības politikas joma

2012. gads.

Uzņēmēju aptauja par administratīvo procedūru ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un reformu ziņojums 

Uzņēmējdarbības politikas joma

2011. gads