ENERĢĒTIKA

Starptautiskā enerģētikas harta ir politiskā deklarācija, kas vērsta uz enerģētikas sadarbības stiprināšanu starp to parakstījušām valstīm. Parakstot deklarāciju, valstis un starptautiskās organizācijas, tajā skaitā Eiropas Savienība, apstiprina apņemšanos balstīt savstarpējo sadarbību uz attīstības un ilgtspējas principiem, ievērojot valstu suverenitāti.

1995.gada 13.septembrī Saeima pieņēma likumu "Par Eiropas enerģētikas hartas nolīgumu" (spēkā no 1995.gada 30.septembra) ar ko Latvija kļuva par Eiropas Enerģētikas Hartas dalībnieci. Latvijas vārdā deklarāciju parakstīja Ekonomikas ministrija.

Logo

IRENA (International Renewable Energy Agency) ir dibināta 2009.gadā. IRENA darbības galvenais mērķis ir palīdzēt valstīm attīstīt atjaunojamo energoresursu avotus un veicināt atjaunojamās enerģijas plašāku izmantošanu globālā mērogā.

2009.gada 26.janvārī IRENA dibināšanas konferencē Bonnā Latvija parakstīja IRENA organizācijas statūtus. 2010.gada 18.februārī Saeima pieņēma likumu "Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras statūtiem" (spēkā no 2010.gada 8.jūlijā) ar ko Latvija kļuva par IRENA pilntiesīgu dalībnieci.

STANDARTIZĀCIJA

Logo

Latvija ir Starptautiskajā standartizācijas organizācijas (ISO) dalībvalsts. ISO Latviju pārstāv Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija – SIA "Latvijas standarts" (LVS).

Logo

Latvija ir Starptautiskā elektrotehniskā komisijas (IEC) dalībvalsts. IEC Latviju pārstāv Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija – SIA "Latvijas standarts" (LVS).

Logo

Latvija ir Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejas (CENELEC) dalībvalsts. CEN/CENELEC Latviju pārstāv Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija – SIA "Latvijas standarts" (LVS).

METROLOĢIJA

Latvija ir Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas (OIML) asociētā dalībvalsts. Latviju OIML pārstāv Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija – SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" struktūrvienība "Metroloģijas birojs" (LatMB).

Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācijā (WELMEC) Latviju pārstāv Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija – SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" struktūrvienība "Metroloģijas birojs" (LatMB).

Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija – SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" struktūrvienība "Metroloģijas birojs" (LatMB) ir Starptautiskās svaru un mēru biroja CIPM Savstarpējā atzīšanas līguma dalībniece.

Latvija ir Eiropas nacionālo metroloģijas institūciju sadarbības organizācijas (EURAMET) dalībvalsts. EUROMET Latviju pārstāv Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija – SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" struktūrvienība "Metroloģijas birojs" (LatMB).

AKREDITĀCIJA

Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija (ILAC) nodrošina prasību harmonizāciju un savstarpējo atzīšanu tādām atbilstības novērtēšanas darbībām kā testēšana, kalibrēšana, medicīnas izmeklējumi, inspicēšana, prasmes pārbaužu organizēšana un references materiālu ražošana.

Tuvākajā nākotnē jomas tiks papildinātas ar biobankām. Pievienojoties šai starptautiskai organizācijai un parakstot savstarpējās atzīšanas vienošanos (ILAC MRA Multilateral Recognition Arrangement), savstarpēji tiek atzīta dalībnieku akreditācijas sistēmu ekvivalence un akreditēto iestāžu izsniegtie atbilstības novērtēšanas rezultāti.

LATAK kopš 2002.gada ir pilntiesīgs Eiropas akreditācijas kooperācijas EA dalībnieks testēšanas, kalibrēšanas, medicīnas laboratoriju un inspicēšanas iestāžu akreditācijas jomās.

Ieguvumi no dalības ILAC

Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija (LATAK) ir Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) pilntiesīgs biedrs kopš 2002.gada, kad parakstīja EA Daudzpusējās atzīšanas līgumu.

PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS

Latvija ir Eiropas patērētāju organizāciju apvienības (BEUC) dalībniece. Kopš 2002.gada BEUC Latviju pārstāv Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA).

Latvija ir Starptautiskā patērētāju organizāciju savienības (CI) dalībniece

CITAS

Kopš 2002.gada 1.jūlija Latvija ir Latvija ir Eiropas ceļojumu komisijas (ETC) biedrs.

ECK ir starptautiska organizācija, kuras mērķis ir Eiropas kā tūrisma galamērķa popularizēšana tālajos tirgos.

Latvija ir Eiropas būvniecības kontroles konsorcija (CEBC) dalībniece. CEBC Latviju pārstāv Būvniecības valsts kontroles birojs.