Starptautiskā Atjaunojamo energoresursu aģentūra (IRENA)

Logo

IRENA (International Renewable Energy Agency) ir dibināta 2009.gadā un tās galvenā mītnes vieta atrodas Abu Dabi, Apvienotajos Arābu Emirātos. IRENA darbības galvenais mērķis ir palīdzēt valstīm attīstīt atjaunojamo energoresursu avotus un veicināt atjaunojamās enerģijas plašāku izmantošanu globālā mērogā. IRENA aptver visus atjaunojamo energoresursu veidus, ievērojot ilgtspējas kritērijus. Kā īpaši nozīmīga darbības joma tiek uzsvērta saikne starp atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un energoefektivitāti.

 

2009.gada 26.janvārī IRENA dibināšanas konferencē Bonnā Latvija parakstīja IRENA organizācijas statūtus. 2010.gada 18.februārī Saeima pieņēma likumu "Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras statūtiem" (stājās spēkā 2010.gada 8.jūlijā) ar ko Latvija kļuva par IRENA pilntiesīgu dalībnieci.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules Tūrisma organizācija (ANPTO)

Logo

ANPTO ir galvenā starptautiskā tūrisma organizācija pasaulē. Latvija ANPTO tika uzņemta 2003.gada 20.oktobrī, bet par pilntiesīgu ANPTO biedru kļuva 2005.gada 1.janvārī. No 2013.gada Latvija vairs nav Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules Tūrisma organizācijā (ANPTO) dalībniece.

 

Dalība ANPTO sniedza Latvijai iespēju piedalīties starptautiska mēroga tūrisma pasākumos un projektos, kas pārsvarā orientēts uz attīstības valstu problemātiku tūrisma jomā. Palielinoties interesei par Latviju kā tūrisma galamērķi un izanalizējot ieguvumus no dalības ANPTO atbilstoši ikgadējās biedra naudas apmēram, 2012.gadā tika pieņemts lēmums dalību ANPTO neturpināt.

Starptautiskajā Standartizācijas organizācijā (ISO)

Logo

Starptautiskajā Elektrotehniskajā komisijā (IEC)

Logo

Eiropas Standartizācijas komitejā (CEN)

Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejā (CENELEC)

Logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija – SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Standartizācijas birojs (LVS) darbojas Starptautiskajā Standartizācijas organizācijā (ISO), Starptautiskajā Elektrotehniskajā komisijā (IEC), Eiropas Standartizācijas komitejā (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejā (CENELEC).

Eiropas akreditācijas kooperācija (EA)

Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija (LATAK) ir Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) pilntiesīgs biedrs un ir parakstījis EA Daudzpusējās atzīšanas līgumu kopš 2002.gada.

Eiropas Nacionālo metroloģijas institūtu sadarbības organizācijā (EURAMET)

Starptautiskās Reglamentētās metroloģijas organizācijā (OIML)

Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācijā (WELMEC)

Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija  (LATMB) pārstāv Latviju Eiropas Nacionālo metroloģijas institūtu sadarbības organizācijā – EURAMET, Starptautiskās Reglamentētās metroloģijas organizācijā – OIML, Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācijā – WELMEC. LATMB ir Starptautiskās svaru un mēru komitejas CIPM Savstarpējā atzīšanas līguma MRA parakstītājs.