Statuss:
Īstenošanā

InnoIndtrusy – Inovāciju politikas uzlabošana Eiropā Industrijas 4.0. ietvaros

 

2019. gada augustā Ekonomikas ministrija ir uzsākusi  Interreg Europe projekta “Inovāciju politikas uzlabošana Eiropā Industrijas 4.0. ietvaros” (“Improving innovation delivery of policies within 4.0 industry in Europe”) InnoIndustry īstenošanu. Projektā ir apvienojušies pārstāvji no desmit dažādām valstīm – Zviedrijas, Latvijas Rumānijas Slovēnijas, Ungārijas, Slovākijas, Austrijas, Spānijas, Portugāles un Lielbritānijas.

att

Projektam ir paredzēts sasniegt sekojošus mērķus:

  • ar pieredzes apmaiņu veicināt pieredzes apmaiņu starp projekta partneriem, kas attiecās uz aktivitātēm un nacionālo politiku, kas saistīta ar digitalizāciju, industrijas 4.0. konceptu un klasteru konceptu;
  • izstrādāt praktisku rīcības plānu pārņemot vienu vai vairākas labās prakses nacionālā līmenī, kas attiecas uz kādu no pieminētajiem virzieniem;
     

Projekta rezultātā Ekonomikas ministrijā tiks paplašināta profesionālā kompetence un spējas jautājumos par digitalizāciju, industrijas 4.0. konceptu un klasteru konceptu.

 

Projekta ietvaros ir izveidota arī nacionāla līmeņa ekspertu darba grupa, kuru pārstāv gan saistītās valsts pārvaldes organizācijas (Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra u.c.), kā arī vadošās industriju pārstāvošās organizācijas (Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas IT klasteris u.c.). 

 

Projekts InnoIndustry tiek finansēts no Interreg Europe programmas finansējuma ar Eiropas Reģionālās Attīstības fonda atbalstu. Projekta kopējais budžets sastāda EUR 1,64 milj. euro, no kuriem 1,33 milj. euro ir atvēlētais ERAF finansējums (83,5 tūkst. euro pieejamais ERAF finansējums Ekonomikas ministrijai).

Projekta īstenošanas ilgums ir 36 mēneši, līdz 2022.gada 31.jūlijam.

 

Projekta aktivitātēm ir iespējams sekot projekta oficiālajā interneta vietnē https://www.interregeurope.eu/innoindustry/, kā arī Ekonomikas ministrijas mājaslapā.