Ekonomikas ministrija ikdienā sadarbojas ar vairāk kā 100 nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām dažādos ministrijas kompetencē esošajos jautājumos. 

 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)
 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Kontaktpersona: ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta ES lietu nodaļa, Māra Rone, tālr.: 67013265, e-pasts: es@em.gov.lv

Lasiet arī: Ekonomikas ministrijas kompetencē esošie ES tiesību aktu priekšlikumi, par kuriem var sniegt viedokli

 • EM Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome
 • EM Tautsaimniecības padome
 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Latvijas Tranzīta biznesa asociācija
 • Biedrība „Līdere”
 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija
 • Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija
 • Ārvalstu investoru padome Latvijā

Kontaktpersona: Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments, Dace Butāne, tālr.: 67013009, e-pasts: dace.butane@em.gov.lv

 • Latvijas Tranzīta biznesa asociācija
 • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
 • Ārvalstu investoru padome Latvijā
 • EM Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome
 • EM Tautsaimniecības padome
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija
 • Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

Kontaktpersona: Inovācijas departaments, Mārtiņš Jansons, tālr.: 67013057, e-pasts: martins.jansons@em.gov.lv

 • Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija
 • Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
 • Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija
 • Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
 • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
 • Latvijas Kokrūpniecības federācija
 • Asociācija „Latvijas Koks”
 • Latvijas Iepakojuma asociācija
 • Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācija

Kontaktpersonas: Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments, Mārtiņš Jansons, tālr.: 67013057, e-pasts: Martins.Jansons@em.gov.lv

 • E-Tūrisma asociācija
 • Kurzemes tūrisma asociācija
 • Latgales reģiona tūrisma asociācija „Ezerzeme”
 • Latvijas Ekotūrisma savienība
 • Latvijas Jaunatnes mītņu asociācija „Apceļo Latviju”
 • Latvijas Kempingu asociācija
 • Latvijas Kurortoloģijas asociācija
 • Latvijas Kūrortpilsētu asociācija
 • Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”
 • Latvijas Pašvaldību savienība
 • Latvijas Lielo pilsētu asociācija
 • Latvijas muzeju biedrība
 • Latvijas Profesionālo gidu asociācija
 • Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija
 • Latvijas Tūrisma gidu asociācija
 • Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija „LATTŪRINFO”
 • Latvijas Tūrisma izglītības asociācija
 • Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija
 • Vidzemes tūrisma asociācija
 • Zemgales tūrisma asociācija

Kontaktpersona: Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments, Dace Butāne, tālr.: 67013009, e-pasts: dace.butane@em.gov.lv

 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
 • Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija
 • Latvijas Kokrūpniecības federācija
 • Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
 • Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija
 • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
 • Latvijas IT klasteris
 • Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
 • Latvijas Zivrūpnieku savienība
 • Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija
 • Latvijas Komercbanku asociācija
 • Latvijas Tirgotāju asociācija
 • Latvijas jaunuzņēmumu asociācija “Startin.lv”
 • Tīro tehnoloģiju klasteris “Cleantech Latvia”

Kontaktpersona: Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļa, Dace Klinsone, 67013096, Dace.Klinsone@em.gov.lv

 • Ārvalstu investoru padome Latvijā
 • Baltijas arhitektūras centrs
 • Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs”
 • Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs
 • Būvmateriālu ražotāju asociācija
 • Latvijas Būvuzņēmēju partnerība
 • Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”
 • Inženiertīklu turētāju sadarbības padome
 • Latvijas Akustiķu apvienība
 • Latvijas Arhitektu savienība
 • Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija
 • Latvijas Būvinženieru savienība
 • Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija
 • Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācija
 • Latvijas Būvnieku asociācija
 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Latvijas Elektriķu brālība
 • Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija
 • Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome
 • Latvijas Inženierkonsultantu asociācija
 • Latvijas Kokrūpniecības federācija
 • Latvijas Logu un durvju asociācija
 • Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija
 • Latvijas Pašvaldību savienība
 • Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Latvijas Ugunsdzēsības asociācija
 • Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte un Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
 • Standartizācijas tehniskās komitejas (01;04;17;24;30;44;46;48)
 • Transportbūvju inženieru asociācija

Kontaktpersona: Būvniecības politikas departamenta vecākā eksperte Inese Rostoka, tālr.: 67013276, e-pasts: Inese.Rostoka@em.gov.lv

 • Latvijas Lielo pilsētu asociācija
 • Latvijas Pašvaldību savienība
 • Rīgas Namīpašnieku biedrība
 • Biedrība „Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība”
 • Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija

Kontaktpersona: Mājokļu politikas departaments

 • Latvijas Tirgotāju asociācija
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Latvijas Tirgu savienība
 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija 
 • Latvijas Pašvaldību savienība
 • Latvijas Lielo pilsētu asociācija
 • Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
 • Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

 • Latvijas Tirgotāju asociācija
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Pārtikas uzņēmumu federācija
 • Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija
 • Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija
 • Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
 • Biedrība “Zemnieku Saeima”
 • Latvijas Pašvaldību savienība
 • Latvijas Lielo pilsētu asociācija
 • Ārvalstu investoru padome Latvijā

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

1. Patērētāju interešu aizsardzības asociācija

2. Patērētāju interešu aizstāvības klubs

3. Latvijas Tirgotāju asociācija

4. Latvijas Darba devēju konfederācija

5. Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija

6. Latvijas Komercbanku asociācija
 

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Didzis Brūklītis, tālr.: 67013274, e-pasts: Didzis.Bruklitis@em.gov.lv

1. Latvijas Darba devēju konfederācija

2. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

3. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

4. Latvijas Pašvaldību savienība

5. Rektoru padome

6. Augstākās izglītības padome

7. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

8. Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera
 

Kontaktpersona: Analītikas dienests, Normunds Ozols, tālr.: 67013068,
e-pasts: Normunds.Ozols@em.gov.lv

1. Latvijas Darba devēju konfederācija

2. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

3. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

4. Latvijas Pašvaldību savienība
 

Kontaktpersona: Analītikas dienests, Česlavs Gržibovskis, tālr.: 67013258, e-pasts: Ceslavs.Grzibovskis@em.gov.lv;

1. Latvijas Darba devēju konfederācija

2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3. Latvijas Pašvaldību savienība

4. Latvijas Lielo pilsētu asociācija

5. Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija

6. Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas uzņēmēju asociācija

7. Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

8. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

7. Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija

10. Latvijas Komercbanku asociācija

11. Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija


Kontaktpersona: Inovācijas departaments, Ilze Eberharde, tālr.: 67013041, e-pasts: Ilze.Eberharde@em.gov.lv

1. Tehnisko ekspertu asociācija

2. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija

3. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

4. Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

5. Latvijas degvielas tirgotāju un ražotāju savienība

6. Latvijas sašķidrinātās naftas gāzes tirgotāju asociācijas

7. Valsts aģentūra “Nacionālais akreditācijas birojs”

8. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”

9. Neatkarīgo inženiertehnisko speciālistu asociācija (NISA)
 

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Normunds Freibergs, t.67013268, Normunds.Freibergs@em.gov.lv

1. Patērētāju tiesību aizsardzības centra Tehniskās un metroloģiskās uzraudzības daļa

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”
 

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Normunds Freibergs, t.67013268, Normunds.Freibergs@em.gov.lv

1. Valsts aģentūra “Nacionālais akreditācijas birojs”

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”
 

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Normunds Freibergs, t.67013268, Normunds.Freibergs@em.gov.lv

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)
 • Latvijas Tirgotāju asociācija
 • Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
 • Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija
 • Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija
 • Ekodizaina kompetences centrs
 • Rīgas tehniskā universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmas institūts Vides monitoringa laboratorija
 • SIA “Ekodoma”

Kontaktpersona: ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta, Sigita Krastiņa, tālr. 67013161, e-pasts: sigita.krastina@em.gov.lv

1. Latvijas Darba devēju konfederācija

2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3. Latvijas Pašvaldību savienība

4. Latvijas Lielo pilsētu asociācija

5. Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija

6. Latvijas Finanšu nozares asociācija

7. Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija

8. Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija

9. Būvmateriālu ražotāju asociācija

10. Latvijas Būvinženieru savienība

11. Latvijas Būvnieku asociācija

12. Rīgas Enerģētikas aģentūra

Kontaktpersona: Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļa, Gatis Silovs, tālr: 67013209, e-pasts: gatis.silovs@em.gov.lv