Ekonomikas ministrija ikdienā sadarbojas ar vairāk kā 100 nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām dažādos ministrijas kompetencē esošajos jautājumos. 

1. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)

2. Latvijas Darba devēju konfederācija

3. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Kontaktpersona: ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta ES lietu nodaļa, Māra Rone, tālr.: 67013265, e-pasts: es@em.gov.lv

1. EM Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome

2. EM Tautsaimniecības padome

3. Latvijas Darba devēju konfederācija

4. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

5. Latvijas Tranzīta biznesa asociācija

6. Biedrība „Līdere”

7. Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija

8. Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija

9. Ārvalstu investoru padome Latvijā

Kontaktpersona: Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments, Ilze Baltābola, tālr.: 67013271, e-pasts: Ilze.Baltabola@em.gov.lv

1. Latvijas Tranzīta biznesa asociācija

2. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

3. Ārvalstu investoru padome Latvijā

4. EM Mazo un vidējo komersantu un amatniecības konsultatīvā padome

5. EM Tautsaimniecības padome

6. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

7. Latvijas Darba devēju konfederācija

8. Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

9. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

Kontaktpersona: Inovācijas departaments, Agnese Šķēle, tālr.: 67013228, e-pasts: agnese.skele@em.gov.lv

1. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

2. Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija

3. Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

4. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

5. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

6. Latvijas Kokrūpniecības federācija

7. Asociācija „Latvijas Koks”

8. Latvijas Iepakojuma asociācija

9. Latvijas Tehnoloģisko parku, centru un biznesa inkubatoru asociācija

Kontaktpersonas: Inovācijas departamenta Inovācijas politikas nodaļa, Mārtiņš Jansons, tālr.: 67013057, e-pasts: Martins.Jansons@em.gov.lv

1. E-Tūrisma asociācija

2. Kurzemes tūrisma asociācija

3. Latgales reģiona tūrisma asociācija „Ezerzeme”

4. Latvijas Ekotūrisma savienība

5. Latvijas Jaunatnes mītņu asociācija „Apceļo Latviju”

6. Latvijas Kempingu asociācija

7. Latvijas Kurortoloģijas asociācija

8. Latvijas Kūrortpilsētu asociācija

9. Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”

10. Latvijas Pašvaldību savienība

11. Latvijas Lielo pilsētu asociācija

12. Latvijas muzeju biedrība

13. Latvijas Profesionālo gidu asociācija

14. Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija

15. Latvijas Tūrisma gidu asociācija

16. Latvijas Tūrisma informācijas organizāciju asociācija „LATTŪRINFO”

17. Latvijas Tūrisma izglītības asociācija

18. Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija

19. Vidzemes tūrisma asociācija

20. Zemgales tūrisma asociācija

Kontaktpersona: Nozaru politikas departaments, Ilona Kalniņa, tālr.: 67013162, e-pasts: Ilona.Kalnina@em.gov.lv

 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
 • Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija
 • Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija
 • Latvijas Kokrūpniecības federācija
 • Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija
 • Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija
 • Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
 • Latvijas IT klasteris
 • Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija
 • Latvijas Zivrūpnieku savienība
 • Latvijas Būvmateriālu ražotāju asociācija
 • Latvijas Komercbanku asociācija
 • Latvijas Tirgotāju asociācija
 • Latvijas jaunuzņēmumu asociācija “Startin.lv”
 • Tīro tehnoloģiju klasteris “Cleantech Latvia”

Kontaktpersona: Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļa, Dace Klinsone, 67013096, Dace.Klinsone@em.gov.lv

1. Ārvalstu investoru padome Latvijā

2. Baltijas arhitektūras centrs

3. Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs”

4. Būvindustrijas nevalstisko organizāciju koordinācijas centrs

5. Būvmateriālu ražotāju asociācija

6. Latvijas Būvuzņēmēju partnerība

7. Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”

8. Inženiertīklu turētāju sadarbības padome

9. Latvijas Akustiķu apvienība

10. Latvijas Arhitektu savienība

11. Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija

12. Latvijas Būvinženieru savienība

13. Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija

14. Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociācija

15. Latvijas Būvnieku asociācija

16. Latvijas Darba devēju konfederācija

17. Latvijas Elektriķu brālība

18. Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija

19. Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome

20. Latvijas Inženierkonsultantu asociācija

21. Latvijas Kokrūpniecības federācija

22. Latvijas Logu un durvju asociācija

23. Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija

24. Latvijas Pašvaldību savienība

25. Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

26. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

27. Latvijas Ugunsdzēsības asociācija

28. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte un Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

29. Standartizācijas tehniskās komitejas (01;04;17;24;30;44;46;48)

30. Transportbūvju inženieru asociācija

Kontaktpersona: Būvniecības politikas departamenta vecākā eksperte Inese Rostoka, tālr.: 67013276, e-pasts: Inese.Rostoka@em.gov.lv 

 

 

1. Latvijas Lielo pilsētu asociācija

2. Latvijas Pašvaldību savienība

3. Rīgas Namīpašnieku biedrība

4. Biedrība „Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība”

5. Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija
 

Kontaktpersona: Mājokļu politikas departaments,

1. Latvijas Tirgotāju asociācija

2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3. Latvijas Tirgu savienība

4. Latvijas Darba devēju konfederācija

5.  Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija 

6.  Latvijas Pašvaldību savienība

7.  Latvijas Lielo pilsētu asociācija

8.  Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

1. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija

2. Latvijas Interneta asociācija

3. Latvijas Tirgotāju asociācija

4. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

5. Latvijas Darba devēju konfederācija

6. Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

1. Latvijas Tirgotāju asociācija

2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3. Latvijas Darba devēju konfederācija

4. Pārtikas uzņēmumu federācija

5. Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

6. Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija

7. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

8. biedrība “Zemnieku Saeima”

9. Latvijas Pašvaldību savienība

10. Latvijas Lielo pilsētu asociācija
 

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

1. Patērētāju interešu aizsardzības asociācija

2. Patērētāju interešu aizstāvības klubs

3. Latvijas Tirgotāju asociācija

4. Latvijas Darba devēju konfederācija

5. Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija

6. Latvijas Komercbanku asociācija
 

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Didzis Brūklītis, tālr.: 67013274, e-pasts: Didzis.Bruklitis@em.gov.lv

1. Latvijas Darba devēju konfederācija

2. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

3. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

4. Latvijas Pašvaldību savienība

5. Rektoru padome

6. Augstākās izglītības padome

7. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija

8. Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera
 

Kontaktpersona: Analītikas dienests, Normunds Ozols, tālr.: 67013068,
e-pasts: Normunds.Ozols@em.gov.lv

1. Latvijas Darba devēju konfederācija

2. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

3. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

4. Latvijas Pašvaldību savienība
 

Kontaktpersona: Analītikas dienests, Česlavs Gržibovskis, tālr.: 67013258, e-pasts: Ceslavs.Grzibovskis@em.gov.lv;

1. Latvijas Darba devēju konfederācija

2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3. Latvijas Pašvaldību savienība

4. Latvijas Lielo pilsētu asociācija

5. Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija

6. Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas uzņēmēju asociācija

7. Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija

8. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

7. Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija

10. Latvijas Komercbanku asociācija

11. Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija


Kontaktpersona: Inovācijas departaments, Ilze Eberharde, tālr.: 67013041, e-pasts: Ilze.Eberharde@em.gov.lv

1. Tehnisko ekspertu asociācija

2. Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija

3. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

4. Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija

5. Latvijas degvielas tirgotāju un ražotāju savienība

6. Latvijas sašķidrinātās naftas gāzes tirgotāju asociācijas

7. Valsts aģentūra “Nacionālais akreditācijas birojs”

8. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”

9. Neatkarīgo inženiertehnisko speciālistu asociācija (NISA)
 

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Normunds Freibergs, t.67013268, Normunds.Freibergs@em.gov.lv

1. Patērētāju tiesību aizsardzības centra Tehniskās un metroloģiskās uzraudzības daļa

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”
 

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Normunds Freibergs, t.67013268, Normunds.Freibergs@em.gov.lv

1. Valsts aģentūra “Nacionālais akreditācijas birojs”

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts”
 

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, Normunds Freibergs, t.67013268, Normunds.Freibergs@em.gov.lv

1. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

3. Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (AmCham)

4. Latvijas Pašvaldību savienība

5. Akadēmiskās informācijas centrs (AIC)

Kontaktpersona: ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļa, Jolanta Reinsone, tālr. 67013238, e-pasts: Jolanta.Reinsone@em.gov.lv

1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)

2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

3. Akadēmiskās informācijas centrs (AIC)

4. Latvijas Republikas Tiesībsargs

Kontaktpersona: ES un ārējo ekonomisko attiecību departaments, Karīna Kozireva, tālr: 67013075, e-pasts: Karina.Kozireva@em.gov.lv 

1. Latvijas Darba devēju konfederācija

2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

3. Latvijas Pašvaldību savienība

4. Latvijas Lielo pilsētu asociācija

5. Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācija

6. Latvijas Finanšu nozares asociācija

7. Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija

8. Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija

9. Būvmateriālu ražotāju asociācija

10. Latvijas Būvinženieru savienība

11. Latvijas Būvnieku asociācija

12. Rīgas Enerģētikas aģentūra

Kontaktpersona: Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļa, Gatis Silovs, tālr: 67013209, e-pasts: gatis.silovs@em.gov.lv