2022.gada 8.martā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā, piešķirot papildus finansējumu 3,27 miljonu EUR apmērā.

Ar Ministru kabineta noteikumiem var iepazīties šeit.

Pieteikumu pieņemšanu Attīstības finanšu institūcija Altum sāka š.g. 27.aprīlī plkst. 9:00. Detalizētāka informācija pieejama šeit: https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/privatmaju-energoefekitivitate/privatmaju-energoefektivitate/.

Programmas ietvaros atbalstu saņems apmēram 600 dzīvojamām mājām. Pieteikt atbalstam var mājas no visas Latvijas. 

TEHNISKO PALĪDZĪBU UN GRANTU piešķir, ja viens no mājas īpašniekiem vai kopīpašniekiem ir:

  • persona, ar kuru kopā dzīvo un kura apgādībā ir vismaz viens bērns vai
  • Ir persona, kurai iestājusies grūtniecība vai
  • Ir persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs

Svarīgi: Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmu salīdzinājums http://ekii.lv/index.php?page=programmu-salidzinajums

Īss ieskats programmas nosacījumos