Ekonomikas ministrija rada nepieciešamos priekšnoteikumus Latvijas tautsaimniecības stabilai izaugsmei. Ekonomikas ministrija īsteno valdības uzdevumus iekšpolitikā un ārpolitikā.

Ekonomikas ministrija atbild par politikas veidošanu:

 • būvniecības,
 • mājokļu,
 • uzņēmējdarbības attīstības,
 • investīciju,
 • tūrisma,
 • ārējo ekonomisko attiecību,
 • iekšējā tirgus,
 • konkurences,
 • patērētāju tiesību aizsardzības jautājumos.

Ministrijas pārziņā ir šādas iestādes:

 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;
 • Centrālā statistikas pārvalde;
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;
 • Būvniecības valsts kontroles birojs;
 • Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”.

Ekonomikas ministriju vada ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Ekonomikas ministrijas adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519.

Saziņai: