Sadaļā publicēti būtiskākie normatīvo aktu projekti, normatīvie akti, ziņojumi un plāni, vadlīnijas, kā arī pētījumi patērētāju tiesību aizsardzības un tirgus uzraudzības jomā.