Sadaļā publicēti būtiskākie normatīvie akti, ziņojumi un plāni, kā arī pētījumi patērētāju tiesību aizsardzības un tirgus uzraudzības jomā.