Šajā sadaļā atrodams saraksts ar nacionālajām prasībām produktiem:
Latvijas karogs - uz kuriem neattiecas ES saskaņotie tiesību akti (nereglamentētā sfēra) vai
ES karogs - kuriem papildus ES saskaņotajiem tiesību aktiem ir noteiktas papildus nacionālās prasības (ES+).

Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/515 šādas prasības var attiekties uz produkta svaru, izmēru, sastāvu, marķēšanu/etiķetēšanu, iepakojumu, kvalitātes līmeni, darbību/drošību, terminoloģiju, simbolu lietojumu, testiem un testu metodēm, atbilstības novērtēšanu, izmantošanu un pārstrādi.