Statistisko informāciju par tūrismu Latvijā apkopo Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Informācija par tūrisma statistiku ietver datus par: 

  • ārvalstu ceļotājiem,
  • Latvijas iedzīvotāju ceļojumiem,
  • viesnīcām (izmitināšanu),
  • tiešsaites platformās rezervētām viesnaktīm,
  • tūrisma operatoriem,
  • tūrisma satelītkontiem (viespārīgie rādītāji).

Publiski statistiskas dati ir pieejami CSP mājas lapā internetā: https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/noz/turisms. Apkopotā informācija tiek publicēta Latvijas statistikas gadagrāmatā, ikgadējā statistikas datu krājumā ”Tūrisms Latvijā” (pilna informācija) un Latvijas statistikas ikmēneša biļetenos.

ANO Pasaules Tūrisma organizācija (UNWTO) sniedz statistiku un ieskatus par galvenajiem ienākošā un izejošā tūrisma rādītājiem globālā, reģionālā un valstiskā līmenī. Tiek nodrošināti dati par tūristu skaitu, tūrisma daļu eksportā, tūrisma ieguldījumu IKP u.tml. Vairāk informācijas ir te: https://www.unwto.org/tourism-data/unwto-tourism-dashboard

Pētījumus tūrisma jomā veic Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, vairāk informācijas par veiktajiem pētījumiem: https://www.liaa.gov.lv/lv/turisma-nozarei/petijumi