Saskaņā ar CSP 2015.gada provizoriskiem datiem Latvijā bija 101 208 ekonomiski aktīvie individuālie komersanti un komercsabiedrības (neskaitot zemnieku, zvejnieku saimniecības un pašnodarbinātās personas, kuras veic saimniecisko darbību), no kuriem apmēram 99 % atbilda MVU kategorijai.

Latvijā ekonomiski aktīvo MVU sadalījums: mikro uzņēmumi – 90 %, mazie uzņēmumi – 9%, vidējie uzņēmumi – 1%.

Atbilstoši EK regulā 800/2008 noteiktajai MVU definīcijai, uzņēmumu pieder pie atbilstošās uzņēmumu grupas, ja tas nepārsniedz divus no trim noteiktajiem kritērijiem:
 

Mikrouzņēmumi

Mazie uzņēmumi

Vidējie uzņēmumi

Darbinieku skaits 1-9

Gada apgrozījums nepārsniedz 2 milj.eiro

Gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 mil.eiro

Darbinieku skaits 10 - 49

Gada apgrozījums nepārsniedz 10 milj.eiro

Gada bilances kopsumma nepārsniedz 10 milj.eiro

Darbinieku skaits 50 - 249

Gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj.eiro

Gada bilances kopsumma

Nepārsniedz 43 milj.eiro

Būtisks ekonomisko aktivitāti raksturojošs rādītājs ir ekonomiski aktīvo komersantu un komercsabiedrību (tai skaitā zemnieku, zvejnieku saimniecību un pašnodarbināto personu, kuras veic saimniecisko darbību) skaits. Latvijas rādītājs ir konstanti audzis pēdējo 10 gadu laikā. Informācija par 2015.gadu aplūkojama zemāk esošajā tabulā.
 

attels
 

Latvijā MVU tāpat kā citur Eiropā veido lielu tautsaimniecības daļu un tiem ir nozīmīga loma iekšzemes kopprodukta radīšanā un nodarbinātībā.

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas nolikumam, Ekonomikas ministrija izstrādā un īsteno politiku arī  mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu attīstības un konkurences veicināšanas jomās.

2014. – 2020.gadam Eiropas Savienības fondu aktivitāšu uzņēmējdarbības un energoefektivitātes veicināšanai ietvaros Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanai kopējais pieejamais finansējums ir 295.7 milj. eiro.

Sīkāka informācija par atbalsta pasākumiem 2014-2020 šeit:

attels