Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Valsts atbalsta programmu sniegšana finanšu instrumentu veidā - aizdevumi, riska kapitāls, garantijas, atbalsts lauksaimniekiem. Kapitālsabiedrība veic arī tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu, kas saistīti ar privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu un zemes izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanu izpildi 

 

Juridiskā adrese

Doma laukums 4, Rīga, LV-1050

Pamatkapitāla lielums

211 033 395.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs:

Valsts (Ekonomikas ministrijas personā) – 30 % daļas

Valsts (Finanšu ministrijas personā) – 40 % daļas

Valsts (Zemkopības ministrijas personā) – 30 % daļas

Valde: 

Valde: valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, valdes locekļi: Jēkabs Krieviņš, Inese Zīle, Ieva Jansone-Buka, Juris Jansons

Padome:

 

Līga Kļaviņa, padomes priekšsēdētāja (Finanšu ministrijas pārstāvis)

Ansis Grasmanis, padomes loceklis (Ekonomikas ministrijas pārstāvis)

Krišjānis Znotiņš, padomes loceklis (Zemkopības ministrijas pārstāvis)

Mājaslapas adrese:

www.altum.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

Izveidota pamatojoties uz Attīstības finanšu institūcijas likumu.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nepastāv līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprinātais pārskats par 2022. gadu.

2023.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro

Apstiprinātais pārskats par 2021. gadu.

2022.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro

Apstiprinātais pārskats par 2020.gadu.

2021.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2019.gadu.

2020.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2018.gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.


Saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 16.pantā noteikto, Attīstības finanšu institūcija neveic maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu.

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu.

2018.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes no 2017.gada tīrās peļņas: 0 euro.


Saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 16.pantā noteikto, Attīstības finanšu institūcija neveic maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu.

Darbības rezultāti un finanšu pārskati