Ekonomikas ministrija izsludina slēgtas atlases kārtas uzsaukumu Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta noteikumu Nr. 443 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.4.i. investīcijas "Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t. sk. vēsturiskajās ēkās" īstenošanas noteikumi"" ietvaros.

Iesniegšanas termiņš: 22.08.2023. - 23.10.2023.

Atlases veids: Slēgta pieteikumu atlase.

Ekonomikas ministrija slēgtas atlases kārtas ietvaros ir izvērtējusi un 2023. gada 7. novembrī un 20. decembrī apstiprinājusi finansējuma saņēmējus kā Mākslu izglītības kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola”, valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālā opera un balets, Mākslu izglītības kompetences centrs “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola”. 

Atbalsts ir pieejams tikai finansējuma saņēmējiem.

Kontaktinformācija:

ES fondi