interreg

Nosaukums: SKALE2CT (Skills and Scale to Connect for Business Acceleration Services policy transfer)

Kopējais projekta budžets: 1 596 840 EUR

Ekonomikas ministrijas budžets: 139 950 EUR

Projekta ilgums: 01.03.2023 - 28.02.2026

Programma: Interreg Europe

Partnervalstis: Spānija, Portugāle, Francija, Itālija, Latvija, Beļģija, Ungārija

Vadošais partneris: San Sebastian Socio-Economic Development Agency (Spānija)

Projekta partneri:

  • LR Ekonomikas ministrija (Latvija)
  • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvija)
  • Metropolīta pilsēta Turīna (Itālija)
  • Grenoble-Alpes Métropole (Francija)
  • Portugāles Nacionālā inovāciju aģentūra (Portugāle)
  • Pannon Biznesa tīklu asociācija (Ungārija)
  • Startup Europe Regions Network (SERN) (Beļģija)

Lai stiprinātu ES reģiona ražošanas uzņēmumu konkurētspēju gan vietējā, gan globālā līmenī, galvenais faktors ir mērogojamība. Tā ir ļoti svarīga, jo uzņēmējdarbības paplašināšana nozīmē, ka MVU varēs strādāt ar vairāk klientiem, resursiem un datiem. Efektīvi atbalstot tos šajā procesā, ES uzņēmumi varēs saglabāt savu produktu vai pakalpojumu kvalitāti un vispārējo efektivitāti, kā arī saglabāt savu izaugsmi un ietekmi uz nodarbinātību.

SKALE2CT projekta mērķis ir uzlabot publisko un biznesa atbalsta organizāciju kapacitāti un spējas pilnveidotu uzņēmējdarbības vidi un īpaši fokusā ir jaunuzņēmumu ekosistēma. Šim nolūkam partnerību veido publisko un privāto organizāciju grupa ar savstarpēji papildinošu pieredzi un kompetenci.

SKALE2CT partneri fokusēsies uz šādām jaunuzņēmumu un MVU vajadzībām:

  • Vadītprasmes pilnveide (konsultāciju un mentoringa pakalpojumi jaunuzņēmumiem); 
  • Jaunuzņēmumu piekļuve specifiskai infrastruktūrai (piem. prototipu izveidei un testēšanai);
  • Talantu vadība.

Vidēja termiņa mērķis ir veicināt ES teritorijās reģistrētu jaunuzņēmumu saglabāšanu un ilgtspējīgu izaugsmi. Tas veicinās teritoriālo uzdevumu kļūt par inovācijai labvēlīgu sabiedrību un ekonomiku.

q
123
projekts