Uzņēmējiem

Biznesa darījumos nav pieļaujama kukuļošana, lai iekarotu tirgu vai gūtu peļņu. Korupcija rada nopietnas morālas dabas un politiskas bažas, apdraud labu valsts pārvaldību un tautsaimniecības attīstību, un izkropļo konkurences nosacījumus. Veicinot uzņēmēju izpratni par godprātīgu un tiesisku komerciālo darbību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir uzsācis uzņēmēju izglītošanu par pretkorupcijas jautājumiem.

Kopš 2014.gada 30.maija Latvija ir kļuvusi par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konvencijas „Par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” dalībvalsti. Šī starptautiskā regulējuma mērķis ir sekmēt uz konkurences principiem balstītu starptautisko uzņēmējdarbību, nosakot dalībvalstu pienākumu novērst un izmeklēt ārvalstu amatpersonu kukuļošanu starptautiskajos darījumos un atbildības piemērošanu gan fiziskajām, gan juridiskajām personām.

KNAB aicina īstenot godprātīgu uzņēmējdarbību

Atgādinot uzņēmējiem par godprātīgu komerciālo darbību, KNAB ir izstrādājis informatīvos materiālus – infografiku un bukletu, lai aicinātu uzņēmējus novērtēt korupcijas riskus un ieviest to novēršanas pasākumus, izstrādājot ētikas normas, attīstot iekšējās kontroles un ziņošanas mehānismus, kā arī izglītojot un apmācot darbiniekus, tiek sniegta informācija arī par juridiskajām personām piemērojamajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem, ja kukuļošana veikta juridiskas personas interesēs, labā vai tās nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā.  KNAB uzsver, ka maldīgi ir uzskatīt, ka korupcijas un krāpšanas nodarījumi attiecas tikai uz valsts amatpersonām, bet uzņēmēju loma ir minimāla, tieši pretēji – godprātīgai uzņēmējdarbībai ir ārkārtīgi liels korupcijas novēršanas potenciāls.

Vairāk informācijas šeit: