Kapitālsabiedrības, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja:

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”

Skatīt vairāk→

attels

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor"

Skatīt vairāk→

" "

AS "Latvenergo"

Skatīt vairāk→

attels

SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"

Skatīt vairāk→

attels

AS "Latvijas Gāze"

Skatīt vairāk→

AS „Rīgas Siltums”

Skatīt vairāk→

attels

SIA "Latvijas standarts"

Skatīt vairāk→

attels