Kapitālsabiedrības, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja:

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ir apvienojušies trīs uzņēmumi, kas sniedza atbalstu finanšu instrumentu veidā - "Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum" (ALTUM), "Latvijas Garantiju aģentūra" (LGA) un "Lauku attīstības fonds" (LAF). AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" turpina īstenot visas līdzšinējās ALTUM, LGA un LAF valsts atbalsta programmas. 

Tālrunis: +371 67774010

Skatīt vairāk→

attels

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 

Valstij pieder 100%. Dibināts 1994.gada 22.aprīlī kā bezpeļņas organizācija, valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra".  2019.gada 3.jūnijā VAS "Privatizācijas aģentūra" nosaukums tika mainīts uz akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”. Possessor nodrošina profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī Possessor turējumā esošo aktīvu, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, atsavināšanu un privatizāciju. 2020.gada 9.oktobrī AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārveidota par SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”.

Tālr.: +371 67021358

Skatīt vairāk→

" "

 

AS "Latvenergo"

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā, un tā struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS"Latvenergo". Mātessabiedrība AS "Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī dabasgāzes tirdzniecību. AS "Sadales tīkls" nodrošina elektroenerģijas piegādi līdz katram klientam. Elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecību Igaunijā veic Elektrum Eesti OÜ, savukārt Lietuvā – Elektrum Lietuva UAB. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu Latvijā. SIA "Liepājas enerģija" (51% akciju) nodrošina siltumenerģijas ražošanu un piegādi Liepājas pilsētā. AS "Latvenergo" ir līdzdalība arī AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds", kā arī finanšu ieguldījums AS "Rīgas siltums".

Tārl.: +371 67728222

Skatīt vairāk→

attels

SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" (valstij pieder 100%) nacionālā līmenī sniedz visu valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu.

Tālr.: +371 67378165

Skatīt vairāk→

attels

AS "Latvijas Gāze"  (valstij pieder 0,00029 % jeb 117 akcijas) nodarbojas ar dabasgāzes importēšanu, transportēšanu, uzglabāšanu un realizāciju visā Latvijā.

Tālrunis informācijai – 155

Skatīt vairāk→

 

AS „Rīgas Siltums” (valstij pieder 48,995%) ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

Tālr.: +371 80000090

Skatīt vairāk→

attels

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” (valstij pieder 100%) no 2017.gada 1.augusta veic nacionālās standartizācijas institūcijas uzdevumus saskaņā ar Standartizācijas likumu. 

Skatīt vairāk→

attels