Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozēm

cover

Ziņojumā ir raksturota esošā situācija darba tirgū, kā arī iekļautas Ekonomikas ministrijas aktualizētās vidēja termiņa darba tirgus prognozes laika periodam līdz 2030. gadam un ilgtermiņa darba tirgus prognozes līdz 2040. gadam. Darba tirgus prognozes balstās uz Ekonomikas ministrijas izstrādātajiem tautsaimniecības attīstības un demogrāfijas scenārijiem.

Ar iepriekšējiem informatīvajiem ziņojumiem un citām publikācijām par tautsaimniecības attīstību var iepazīties šeit...

Vadlīnijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu interpretācijai un izmantošanai 

Vadlīnijas ir informatīvs materiāls, kura mērķis ir sniegt informāciju un norādes, kā saprast, interpretēt un ņemt vērā vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes , ko katru otro gadu publicē EM. Izstrādātās Vadlīnijas un darba tirgus prognozes būs noderīgas karjeras konsultantu ikdienas darbā, kā arī ikvienam, kam jāpieņem lēmumi saistībā ar izglītības vai karjeras izvēli, izglītības pakalpojumu attīstības plānošana izglītības iestādēm un citiem.

attels