Informatīvais ziņojums Par makroekonomisko situāciju valstī

2016.gads

Janvāris
Aprīlis

Jūlijs
 
2015.gads Janvāris
Aprīlis
Jūnijs
Oktobris
2014.gads Janvāris
Aprīlis
Jūlijs
Oktobris
2013.gads Janvāris
Aprīlis
Jūlijs
Oktobris
2012.gads Janvāris
Aprīlis
Jūlijs
Oktobris
2011.gads Janvāris
Aprīlis
Jūlijs
Oktobris
2010.gads Aprīlis
Jūlijs
Oktobris

 

Informatīvais ziņojums Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm

2020.gads
2018.gads
2016.gads
2015.gads
2014.gads
2013.gads
2012.gads

 

OECD

2019.gads
2017.gads
2015.gads

Latvijas ekonomikas attīstības pārskats
 

*

 

Latvijas makroekonomiskais apskats
 

""

 

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību
 

attels


Latvijas tautsaimniecība: makroekonomiskais apskats
 

attels