Ekonomikas ministrija izsludina slēgtas atlases kārtas uzsaukuma Ministra kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” ietvaros. 

Iesniegšanas termiņš: 12.08.2022. – 12.09.2022. 
Atlases veids: Slēgta pieteikuma atlase 

Dokumenti un materiāli 

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros projektu iesniegumu atlases nolikums ar pielikumiem: 

  1. Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi; 

  1. Projekta īstenošanas laika grafiks; 

  1. Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību; 

  1. Kompetences centra attīstības stratēģija; 

  1. Kompetences centra vadītāja vai pētījumu virziena vadītāja dzīves gaitas apraksts (CV); 

  1. Kompetences centra pētniecības projektu apraksta standartforma; 

  1. Pētniecības projekta apraksts; 

  1. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika; 

  1. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji; 

  1. Kritēriju vērtēšanas metodika. 

Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi

1.pielikums- Atveseļošanas fonda investīciju projekta iesniegums

1.un 2.pielikums projekta iesnieguma veidlapai

Atvērt Projekta iesnieguma atlases nolikums un pielikumi konfigurācijas opcijas

Projekta iesnieguma atlases nolikums un pielikumi

2.pielikums- Projekta īstenošanas laika grafiks

2.pielikums- Projekta īstenošanas laika grafiks labots

3.pielikums-  Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību

4.pielikums- Kompetences centra attīstības stratēģija

5.pielikums- Kompetences centra vadītāja vai pētījumu virziena vadītāja dzīves gaitas apraksts

6.pielikums- Kompetences centra pētniecības projektu apraksta standartforma

7.pielikums- Pētniecības projekta apraksts

8.pielikums- Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

8.pielikums- Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika labots

9.pielikums- Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

10.pielikums- Kritēriju vērtēšanas metodika

Projektu iesniegumu atlases nolikums

Kompetences centriem, izstrādājot pētniecības projektu vērtēšanas kritērijus, nepieciešams ievērot Ekonomiskas ministrijas izstrādāto "Pētniecības projektu kritēriju piemērošanas metodiku".

Tabula par atlasītajiem projektiem

Projekta Nr.

Iesniedzējs

Projekta Nosaukums

Apstiprināts

Informācija par īstenotajiem pētniecības projektiem

 

5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006

SIA "MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS"

Mašīnbūves kompetences centrs

09.12.2022.

https://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/mkc-2022-2024-masinbuves-kompetences-centrs

5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/001

SIA "ETKC"

Enerģētikas un transporta kompetences centrs

12.10.2022.

https://etkc.lv/p%c4%93t%c4%abjumi.html

5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002

SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS"

Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs

11.11.2022.

https://www.leopc.lv/projekti/

5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

SIA "Meža nozares kompetences centrs"

Meža nozares kompetences centrs

09.12.2022.

https://mnkc.lv/petijumi

5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMKC"

Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs

09.12.2022.

https://vmtkc.lv/afp/petijumi-2/

5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004

SIA "Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs"

FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS

09.12.2022.

https://fbmtkc.lv/afp/petijumi/

5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003

SIA "LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS"

LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS

09.12.2022.

https://www.lpkc.lv/latvijas-partikas-kompetences-centrs-uzsak-petniecibas-projektu-pieteikumu-pienemsanu

5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/008

SIA "IT KOMPETENCES CENTRS"

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs

09.12.2022.

https://www.itkc.lv/projekta-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-kompetences-centrs-2023-gada-uzsaktie-petniecibas-projekti

Kontaktinformācija:

Anita Zimele

Departamenta direktora vietnieks
anita.zimele [at] em.gov.lv
AF fondu ansamblis