Ņemot vērā starptautiskā mērogā Latvijas relatīvi nelielo ekonomiku un iekšējo tirgu, kā arī ierobežoto resursu nodrošinājumu, ilgtspējīgai Latvijas tautsaimniecības attīstībai būtisku lomu ieņem ekonomiskā sadarbība ar citām valstīm. Tādējādi, jau kopš 1990.gadu sākuma, īstenojot pakāpeniskas reformas un attīstot sadarbību ar ārvalstu partneriem, tiek sekmētas ārējās ekonomiskās attiecības un valsts integrācija starptautiskajā ekonomikā.

Šajā procesā zīmīga ir Latvijas uzņemšana Pasaules Tirdzniecības organizācijā 1999.gada 10.februārī, kā arī pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā, kļūstot ne vien par pilntiesīgu daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, bet arī par ES vienotā tirgus dalībnieci.

Nozīmīgs solis Latvijas ekonomikas un uzņēmējdarbības vides kvalitātes celšanai bija arī 2016.gada 11.maijā saņemtais Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) uzaicinājums kļūt par tās dalībvalsti.

Tomēr, neskatoties uz līdz šim sasniegto, ņemot vērā notiekošos procesus kā mūsu valsts tā arī starptautiskajā ekonomikā, tiek turpināts darbs pie tirdzniecības barjeru samazināšanas citu valstu tirgos un ekonomisko attiecību padziļināšanas ar tām.

Lai koordinētu iestāžu darbu, ik gadu tiek izstrādāts Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Ārlietu ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Darba devēju konfederācijas darba plāns. 2024. gada darba plānā ietvertie pasākumi ir pieejami valsts platformā biznesa attīstība Business.gov.lv.