Izveidota termiņuzturēšanās atļauja (TUA) jaunuzņēmumu veidotājiem, kas ļauj trešo valstu pilsoņiem saņemt uzturēšanās tiesības Latvijā ar mērķi dibināt jaunuzņēmumu un veikt darbu sava produkta izstrādei un kvalificēta riska kapitāla investora investīciju piesaistei.

Imigrācijas likumā noteiktas darbības un to izpildes termiņi, kuru laikā TUA saņēmējiem būs jāpierāda savas idejas dzīvotspēja, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

  • pēc pieteikuma iesniegšanas PMLP un lēmuma ārzemniekam pēc PMLP lēmuma:
  • 3 mēnešu laikā jābūt reģistrētam kā valdes loceklim jaunuzņēmumā, kas ir ne vecāks par 1 gadu;
  • 6 mēnešu laikā jāsaņem kvalificēta riska kapitāla investora ieguldījums jaunuzņēmumā vismaz 30 000 EUR apmērā;
  • 18 mēnešu laikā jāsaņem kvalificēta riska kapitāla investora ieguldījums jaunuzņēmumā vēl vismaz 30 000 EUR apmērā.
  • Ja kāds no nosacījumiem netiks izpildīts, TUA tiks anulēta.

Pēc TUA derīguma termiņa beigām (pēc 3 gadiem), TUA netiks atjaunota, bet ārzemniekam būs iespēja pieteikties uz TUA saskaņā ar citiem TUA saņemšanas veidiem (piemēram, kā darba ņēmējam vai valdes loceklim).

attēls