Konkurences padomes konsultatīvā padome tika izveidota 2023. gada 17. februārī.

Konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību konkurences politikas izstrādē un īstenošanā, savukārt tās uzdevums ir sniegt ieteikumus par Konkurences padomes darbības stratēģiju, normatīvo aktu izmaiņām un politikas plānošanas dokumentiem konkurences politikas jomā, kā arī konkurences uzraudzības pilnveidi.

Konsultatīvās padomes sēdes ir atklātas, un tās sekretariāta funkcijas nodrošina Konkurences padome.

Plašāka informācija par Konkurences padomes konsultatīvo padomi pieejama šeit.