Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde industrijas un pakalpojumu politikas, uzņēmējdarbības politikas un tūrisma politikas jomā.

                  attels                                                                        

 

Ekonomikas ministrija izstrādā, organizē un koordinē ārējo ekonomisko, būvniecības, iekšējā tirgus, inovāciju attīstības, komercdarbības attīstības, konkurētspējas attīstības, mājokļu, patērētāju tiesību aizsardzības, privatizācijas, rūpniecības, standartizācijas un tūrisma politiku, kā arī tautsaimniecības struktūrpolitiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās. 

attels

Ekonomikas ministrijas darbības kompetence noteikta šādos dokumentos: