attels

 

logo

2020.gada 4.martā Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un 34 valsts pārvaldes iestādes, nevalstiskās organizācijas un valsts kapitālsabiedrības parakstīja atjaunoto Sadarbības memorandu, apņemoties kopīgi nodrošināt informācijas pieejamību par ēku (dzīvojamo, publisko un ražošanas) atjaunošanas, pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām.

Parakstot paplašināto Sadarbības Memorandu, puses apņēmušās nodrošināt informācijas pieejamību dzīvokļu īpašniekiem, uzņēmējiem un ēku pārvaldniekiem par finansējuma avotiem, tai skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējumu, energoefektivitātes projektu īstenošanas iespējām, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos; informēt par ēku atjaunošanas un pārbūves ieguvumiem, par labbūtības (mikroklimats, akustika, ventilācija u.c.) nozīmi ēkās, ilgtspējību ēku būvniecībā un uzturēšanā, inovācijām, viedajiem risinājumiem un digitalizāciju būvniecībā un energoefektivitātē, kā arī veicināt to attīstību, kā arī informēt par iekārtām un atbalsta instrumentiem siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem, par vietējo energokopienu un atjaunojamo enerģijas resursu energokopienu attīstīšanas iespējām; izglītot būvniecības procesa dalībniekus par kvalitatīviem ēku atjaunošanas procesa nosacījumiem, par prasībām būvizstrādājumiem un to iestrādes tehnoloģijām; kā arī veicināt privāto un publisko investīciju piesaisti energoefektivitātes pasākumu īstenošanai gan dzīvojamās, gan publiskajās, gan ražošanas ēkās, kā arī energoefektivitāti veicinošas nodokļu politikas izstrādāšanu.
 

Atjaunotais memoranda teksts un parakstītāji

Pirms 10 gadiem, 2010. gada 25. februārī, Ekonomikas ministrija, nevalstisko organizāciju pārstāvji un finanšu sektora pārstāvji parakstīja pirmo Sadarbības memorandu, vienojoties par kopīgu darbu mājokļu renovācijas veicināšanai, kā arī uzsākot kustību “Dzīvo siltāk”, apvienojot namu pārvaldnieku, būvmateriālu ražotāju, būvniecības uzņēmumu, finanšu sektora un valsts pārvaldes pārstāvjus kopīgu mērķu sasniegšanai.

Informācija par 2010.gada Sadarbības memorandu un tā parakstītājiem.

Prezentācija par 10 rezultātiem

2013. gadā informatīvā kampaņa "Dzīvo siltāk” ieguva Eiropas Komisijas augstāko novērtējumu konkursā Ilgtspējīga enerģija Eiropai. Sīkāka informācija eusew.eu mājas lapā http://www.eusew.eu/awards-competition/awards-archive/awards-winners-2013http://www.eusew.eu/component/see_projectview/?view=see_projectdetail&projectid=8493&catId=1&pageNum=0&index=3 

2015.gadā  Ekonomikas ministrijas īstenotā komunikācijas kampaņa “Dzīvo siltāk” kļuvusi par Energy Globe balvas konkursa nacionālo uzvarētāju, saņemot starptautisku atzinību par izcilu veikumu ilgtspējas veicināšanā energoefektivitātes jomā Latvijā. Sīkāka informācija šeit 

 

Let’s live warmer ! here

Informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" 5 gadu rezultāti 

 

attels

 Iepriekšējo semināru un konferenču videomateriālus varat noskatīties Dzīvo siltāk youtube.com kanālā "Siltinam" http://www.youtube.com/siltinam

Visas prezentācijas ir vienkopus http://www.slideshare.net/siltinam/

Aktualitātēm par daudzdzīvokļu māju renovāciju Jūs varat sekot:

1) www.twitter.com/siltinam

2) http://www.facebook.com/dzivosiltak

3) http://www.draugiem.lv/siltinam/

4) http://instagram.com/dzivosiltak

 Ja ir jautājumi, kas saistīti ar daudzdzīvokļu mājokļu atjaunošanu, rakstiet uz e pastu: dzivosiltak@em.gov.lv

 

attels