2020.gada 1.augustā ir stājies spēkā Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums, kas nosaka, ka turpmāk visiem nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem jābūt reģistrētiem nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā. Sākot ar 2021.gada 1.jūliju, starpniecības pakalpojumus drīkst sniegt tikai personas, kuras iekļautas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā.

Kā reģistrēties nekustamā īpašumu darījumu starpnieku reģistrā:

 

Lai reģistrētos nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā nepieciešams Ekonomikas ministrijā iesniegt iesniegumu. Iesniegumu elektroniski iespējams iesniegt, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

 

Iesniegumā norāda šādu informāciju:

  • fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru;
  • datumu, kad paredzēts sākt starpniecības pakalpojumu sniegšanu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  • profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju;
  • apliecinājumu, ka personai ir izveidota iekšējās kontroles sistēma atbilstoši normatīvajiem aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā;
  • kompetentās iestādes izziņu par sodāmības neesību, ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks ir Eiropas Savienības pilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants, kā arī dokumentus, kas apliecina, ka komersantam nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis — likvidācija vai tāda tiesību ierobežošana, kas liedz sniegt starpniecības pakalpojumus.

 

!!! Pirms iesnieguma iesniegšanas Ekonomikas ministrijā nekustamā īpašuma darījumu starpnieks veic sākotnējo reģistrācijas maksu EUR 40,00 apmērā.

Reģistrācijas numurs: 90000050138

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC Kods TRELLV22

Konts Nr.LV67TREL1060001239900 (maksājuma mērķī obligāti norādotmaksājums par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijuJuridiskas personas gadījumā papildus norāda (Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), fiziskas personas gadījumā (vārds, uzvārds, personas kods).

Kā iesniegt iesniegumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv:

  1. Pieraksties portālā 

Mana darba vieta – Autentificēties

  1. Dodoties uz iesnieguma sadaļu 

Profils – mani iesniegumi

  1. Adresējiet iesniegumu Ekonomikas ministrijai

Jauns e-iesniegums – Ekonomikas ministrija 

 

Informācija par reģistrā iekļautajiem nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem:

Publiskais reģistrs

Latio apdrošināšanas saraksts

Aktuālie normatīvie akti:

 

 

 

Kontaktinformācija: 

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece

Ilze Baltābola

tālrn: 67013271

e-pasts: Ilze.baltabola@em.gov.lv