Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā noteikts, ka nekustamā īpašuma darījumu starpniekam, neatkarīgi no tā vai šī persona ir fiziska persona, juridiska persona vai personālsabiedrība, ir jāapdrošina savas profesionālās darbības civiltiesisko atbildību. Tas nozīmē, ka, ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks ir juridiska persona, tad tam ir jāapdrošina savas profesionālās darbības civiltiesisko atbildību kā juridiskajai personai. Savukārt, ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus kā fiziska persona, tad tam ir jāapdrošina savas profesionālās darbības civiltiesisko atbildību kā fiziskai personai.

2020.gada 1.augustā ir stājies spēkā Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums, kas nosaka, ka turpmāk visiem nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem jābūt reģistrētiem nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā. Sākot ar 2021.gada 1.jūliju, starpniecības pakalpojumus drīkst sniegt tikai personas, kuras iekļautas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā.

Kā reģistrēties nekustamā īpašumu darījumu starpnieku reģistrā:

 

Lai reģistrētos nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā nepieciešams Ekonomikas ministrijā iesniegt iesniegumu (to iespējams izdarīt gan klātienē, gan elektroniski). Iesniegumu elektroniski iesniedz uz Ekonomikas ministrijas e-pastu pasts@em.gov.lv vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.  

 

Iesniegumā norāda šādu informāciju (Iesnieguma forma):

 • fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un kontaktinformāciju;
 • datumu, kad paredzēts sākt starpniecības pakalpojumu sniegšanu;
 • apliecina, ka ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, atbilstoši normatīvajiem aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā;
 • apliecina, ka ir veikta reģistrācijas maksa 40 euro apmērā par iekļaušanu nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā;
 • apliecina, ka iesnieguma pielikumā pievienotā profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise atbilst Ministru kabineta 2020.gada 29.septembra noteikumos Nr.602 “Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi” noteiktajām prasībām;
 • apliecina, ka iesniegumam pievienotās dokumentu kopijas ir pareizas un informācija ir pilnīga un patiesa.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

 • profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju;
 • kompetentās iestādes izziņu par sodāmības neesību, ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks ir citas Eiropas Savienības pilsonis vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants, kā arī dokumentus, kas apliecina, ka komersantam nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis — likvidācija vai tāda tiesību ierobežošana, kas liedz sniegt starpniecības pakalpojumus (ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks ir citas Eiropas Savienības valsts pilsonis vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants).

 

!!! Pirms iesnieguma iesniegšanas Ekonomikas ministrijā nekustamā īpašuma darījumu starpnieks veic sākotnējo reģistrācijas maksu EUR 40,00 apmērā.

Reģistrācijas numurs: 90000050138

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC Kods TRELLV22

Konts LV81TREL1060121239900

Kā iesniegt iesniegumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv:

 1. Pieraksties portālā

Mana darba vieta – Autentificēties

 1. Dodoties uz iesnieguma sadaļu

Profils – mani iesniegumi

 1. Adresējiet iesniegumu Ekonomikas ministrijai

Jauns e-iesniegums – Ekonomikas ministrija

 1. E-iesniegumam pievienotos dokumentus apstiprina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam (piem., elektroniskais paraksts ).

 

Informācija par reģistrā iekļautajiem nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem:

Atgādinām, ka reģistrā iekļautajiem nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem līdz 2021. gada 31. janvārim jāiesniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā noslēgtajiem starpniecības pakalpojumu līgumiem, norādot to skaitu un darījumu summas. Iesniegums var būt brīvā formā, tajā norādot gada ietvaros veikto darījumu skaitu, kas sevī ietver jebkāda veida atlīdzību un šo darījumu summas. “

Piešķirtais reģistrācijas numurus reģistrā 

Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskas personas gadījumā) vai Vārds/ Uzvārds (fiziskas personas gadījumā)

Reģistrācijas datums reģistrā

Informācija par starpnieka aktīvo statusu

Datums, kurā uzsākta nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumu sniegšana

Informācija par starpnieka (juridiskās personas gadījumā) apdrošinātajām personām

1

Līga Plaude

10.09.2020.

Aktīvs

2004.gads

-

2

SIA "LATIO"

05.11.2020.

Aktīvs

1991.gads

-

3

SIA "KLUMEL"

05.11.2020.

Aktīvs

05.10.2020.

-

4

SIA "AN Advisory"

09.11.2020.

Aktīvs

09.11.2020.

-

5

Kārlis Hofmanis

02.12.2020.

Aktīvs

02.02.2018.

-

6

SIA ''EMMEK''

23.12.2020.

Aktīvs

11.09.2019.

-

7

SIA "Baltic Investment VP"

01.01.2021.

Aktīvs

01.10.2017.

Viktors Pontāgs

8

IK "MPfonds"

13.01.2021.

Aktīvs

05.11.2020.

Māris Jurjāns

9

SIA “Golden Properties Consulting”

16.01.2021.

 

Aktīvs

04.10.2007.

 

Andrejs Ņesterenko

10

SIA "Ober Haus Real Estate Latvia"

20.01.2021.

 

Aktīvs

02.02.2014.

 

11

SIA "CODO REAL"

20.01.2021.

Aktīvs

27.05.2014.

Oskars Lubavs, Tomass Riksis

12

IK “LAVRA”

24.01.2021.

Aktīvs

21.11.2003.

Mihails Lavrenovs

13

Jānis Java

24.01.2021.

Aktīvs

23.12.2020.

-

14

IK "Solvita Gulbe"

29.01.2021.

Aktīvs

27.12.2018.

-

15

Viktorija Ziemele

29.01.2021.

Aktīvs

13.08.2012.

-

16

SIA "KALME"

30.01.2021.

Aktīvs

14.01.2021.

Ivars Lapiņš

17

SIA "LVKV"

02.02.2021.

Aktīvs

01.09.1995.

18

Jeļena EIHENBAUMA

06.02.2021.

Aktīvs

11.04.2004.

-

19

SIA "AVER Brokerage"

09.02.2021.

Aktīvs

24.05.2019.

Deivids Barons

20

SIA "AVER Agency"

09.02.2021.

Aktīvs

20.12.2019.

Ritvars Serbis

21

Lauris Ceplītis

09.02.2021.

Aktīvs

22.01.2021.

-

22

SIA "Inwest Advisory"

09.02.2021.

Aktīvs

30.10.2019.

Kristaps Herbsts

23

Oskars Arnolds Dombrovskis

09.02.2021.

 

Aktīvs

11.11.2019.

 

-

24

Marina Romaņišina

16.02.2021.

Aktīvs

2012.gads

-

25

SIA "Transbo"

16.02.2021.

Aktīvs

07.10.2020.

Liene Ozoliņa

26

Dace Šekena

16.02.2021.

Aktīvs

27.04.2015.

-

27

SIA "ARKA PROJEKTS"

19.02.2021.

 

Aktīvs

03.04.2017.

 

Aiva Mežzīle

28

SIA “Home4y EA”

18.02.2021.

Aktīvs

03.06.2011.

Elīna Apine

29

SIA "KOM-INVEST 2"

18.02.2021.

Aktīvs

05.03.2014.

-

30

SIA “Real Estate Jurmala”

18.02.2021.

 

Aktīvs

05.12.2008.

 

Igors Daņiļēvičs

31

SIA "AVER Properties"

19.02.2021.

Aktīvs

12.08.2020.

Deivids Barons

32

SIA "AVER Projects"

19.02.2021.

Aktīvs

29.05.2018.

Deivids Barons

33

SIA "Vārna"

19.02.2021.

Aktīvs

2014.gads

Elīna Dūce

34

Aļona Kaikova

19.02.2021.

Aktīvs

10.02.2021.

-

35

Evija Dzenīte

23.02.2021.

Aktīvs

2014.gads

-

36

IK "Jelizaveta Celnokova"

23.02.2021.

 

Aktīvs

2018.gads

 

Jeļizaveta Čelnokova

37

SIA "Target property 6”

24.02.2021.

Aktīvs

2018.gads

Jānis Šīns

38

Ginta Vīksniņa

 

24.02.2021.

 

Aktīvs

2010.gads

 

-

39

SIA "Baltic States"

24.02.2021.

Aktīvs

02.03.2015.

Kristīne Dakule, Aivars Dakulis

40

SIA "Balta"

24.02.2021.

Aktīvs

01.05.2020.

Jeļena Hmeļevska

41

SIA "Ruby Estate"

25.02.2021.

Aktīvs

20.07.2017.

Mārtiņš Henke

42

SIA "Tonny"

25.02.2021.

Aktīvs

28.01.2019.

Oskars Eihe

43

SIA "Cerry Estate"

26.02.2021.

Aktīvs

26.01.2021.

Anastasija Bogatirjova

44

SIA "Lat Real Estate”

26.02.2021.

Aktīvs

01.09.2020.

Vladimirs Morozovs

45

SIA "Deal seekers"

26.02.2021.

Aktīvs

14.08.2020.

Mārtiņš Henke

46

Jeļizaveta Volkova

01.03.2021.

Aktīvs

22.02.2021.

-

47

IK "Vesta Realty"

04.03.2021.

Aktīvs

2018.gads

Stella Stelione

48

SIA "AA Adviser"

05.03.2021.

Aktīvs

03.09.2010.

Aija Āboliņa

49

SIA "DoReMi Group"

05.03.2021.

Aktīvs

07.11.2020.

Artūrs Obrickis

50

SIA "Constantinn"

05.03.2021.

Aktīvs

24.04.2017

Konstantīns Ignatovs

51

Vija Gailīte

05.03.2021.

Aktīvs

1994.gads

-

52

Dace Majevska

05.03.2021.

Aktīvs

2005. gads

-

53

SIA "Alfs LTD"

05.03.2021.

Aktīvs

2013.gads

Līga Igala-Salaka

54

SIA "Prof invest"

05.03.2021.

Aktīvs

2019.gads

Taras Gumenyuk

55

SIA "E.Slaidiņas nī 3"

05.03.2021.

Aktīvs

27.11.2020.

Elīna Slaidiņa-Vosekalne

56

IK “L&JK Serviss”

05.03.2021.

Aktīvs

02.11.2005.

Liene Kurka

57

IK “Ingrīn”

05.03.2021.

Aktīvs

2007.gads

Ināra Grīnberga

58

SIA “Langes Pils”

05.03.2021.

Aktīvs

03.02.1997.

Andrejs Valters

59

SIA “Asper J”

08.03.2021.

Aktīvs

2015.gads

Jānis Repša

60

Atis Skrastiņš

09.03.2021.

Aktīvs

2005.gada jūnijs

-

61

Ingrīda Lindenberga

10.03.2021.

Aktīvs

2002.gads

 -

62

SIA “Latvian Real Estate”

10.03.2021.

Aktīvs

14.05.2004.

Ivars Žerdiņš

63

SIA “Impressio”

10.03.2021.

Aktīvs

01.01.2012.

 

64

IK “NM Komersants”

12.03.2021.

Aktīvs

2017.gads

Natālija Makuševa

65

Diana Danilovich

12.03.2021.

Aktīvs

2021.gads

-

66

SIA “City Real Estate”

15.03.2021.

Aktīvs

2006.gads

-

67

SIA “La Sofi”

16.03.2021.

Aktīvs

27.03.2021.

Viktorija Danoviča

68

SIA “SLR Management”

17.03.2021.

Aktīvs

08.07.2013.

Sandijs Martinovs

69

Nataļja Viļuma

17.03.2021.

Aktīvs

16.08.2019.

-

70

SIA “Evidenter”

17.03.2021.

Aktīvs

2021.gads

Teika-Valdmane Laura

71

Iveta Talapova

17.03.2021.

Aktīvs

2018. gads

-

72

SIA “Meraka”

19.03.2021.

Aktīvs

30.10.2020.

-

73

Inta Vītola

01.04.2021.

Aktīvs

2014.gads

-

74

SIA “Property Solutions BS”

02.04.2021.

Aktīvs

07.03.2011.

Vjačeslavs Navickis, Anna Avdejeva, Norberts Dambis, Renārs Cipruss

75

SIA “Colliers International Advisors”

02.04.2021.

Aktīvs

26.10.2009.

76

SIA “Nikks”

05.04.2021.

Aktīvs

2016.gads

Iveta Ulme

77

SIA “Arco Real Estate”

05.04.2021.

Aktīvs

07.01.1997.

Ģirts Jansons, Ieva Jansone, Aigars Šmits

78

SIA "Elite State"

15.04.2021.

Aktīvs

25.02.2014.

-

79

SIA "Ideal Property LV"

15.04.2021.

Aktīvs

01.01.2004.

-

80

SIA "Catella Corporate Finance"

15.04.2021.

Aktīvs

28.03.2006.

-

81

SIA "Baltic Independent Business"

15.04.2021.

Aktīvs

02.01.2020.

-

82

IK “Jegzag”

16.04.2021.

Aktīvs

02.03.2017.

-

83

SIA “Domum et opes”

16.04.2021.

Aktīvs

18.10.2012.

-

84

SIA “Forestarii”

20.04.2021.

Aktīvs

29.12.2010.

-

85

SIA “Acer & Castanea”

21.04.2021.

Aktīvs

02.08.2011.

-

86

SIA “Vecpilsētas nams”

29.04.2021.

Aktīvs

01.06.2020.

-

87

SIA “Trentasells”

29.04.2021.

Aktīvs

01.03.2017.

-

88

SIA “Prima Versus”

29.04.2021.

Aktīvs

2019.gads

-

89

SIA “Home Abroad”

29.04.2021.

Aktīvs

01.05.2021.

-

90

SIA “M2Capital”

30.04.2021.

Aktīvs

24.03.2011.

-

91

SIA “Capital Property Estate”

06.05.2021.

Aktīvs

04.01.2021.

-

92

SIA “Ex Celsus”

06.05.2021.

Aktīvs

31.07.2006.

-

93

SIA “Aģentūra Lilija Plus”

06.05.2021.

Aktīvs

16.12.1999.

-

94

IK “Sadarbības partneris”

06.05.2021.

Aktīvs

07.04.2021.

-

95

IK “J. Žečickis”

06.05.2021.

Aktīvs

07.01.2003.

-

96

IK “Jekaterina Galstra”

06.05.2021.

Aktīvs

24.10.2017.

-

97

SIA “Plaza Property Management”

07.05.2021.

Aktīvs

28.01.2021.

-

98

SIA “Spinner Investments”

07.05.2021.

Aktīvs

14.01.2016.

-

99

SIA “Kivi Real Estate”

18.05.2021.

Aktīvs

01.09.2009.

-

15.01.2021. vebināra ieraksts”: saite uz ierakstu 

15.01.2021. vebināra prezentācija un atbildes uz vebinārā uzdotajiem jautājumiem

 

Aktuālie normatīvie akti:

 • Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums

https://likumi.lv/ta/id/315656-nekustama-ipasuma-darijumu-starpnieku-darbibas-likums

 • Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijas maksu un ikgadējo uzraudzības maksu

https://likumi.lv/ta/id/317676-noteikumi-par-nekustama-ipasuma-darijumu-starpnieka-registracijas-maksu-un-ikgadejo-uzraudzibas-maksu

 • Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/317675-nekustama-ipasuma-darijumu-starpnieka-profesionalas-darbibas-civiltiesiskas-atbildibas-apdrosinasanas-noteikumi

 

 • Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.805 “Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem”

https://likumi.lv/ta/id/319710-noteikumi-par-nekustama-ipasuma-darijumu-starpnieka-kvalifikacijas-celsanas-pasakumiem

 

Kontaktinformācija:

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece

Ilze Baltābola

tālrn: 67013271

e-pasts: Ilze.baltabola@em.gov.lv

 

Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta vadošā eksperte

Ieva Veisa

talrn: 67013281

e-pasts: Ieva.Veisa@em.gov.lv