Ekonomikas ministrijas paveiktais izvirzīto mērķu sasniegšanai un ministrijas funkciju īstenošanā katru gadu saskaņā ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” tiek apkopots publiskajā pārskatā.