Logo

 

 

N.p.k.

Nosaukums

Kad

Kur

Dienas kārtība

1.        

 

2022. gada pasākumi vēl ir plānošanā un seko līdz aktualitātēm https://www.facebook.com/dzivosiltak/ Informācija par tuvākajiem pasākumiem tiks papildināta. 

Ja ir priekšlikumu pasākumu tēmām, rakstiet dzivosiltak@em.gov.lv

Visas prezentācijas no Ekonomikas ministrijas organizētajiem pasākumiem ir šeit https://www.slideshare.net/siltinam/; video https://youtube.com/siltinam