Nacionālā standartizācijas padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas koordinē standartizācijas norisi.

Padomei ir šādas funkcijas:

  • uzaicināt speciālistus un ekspertus piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām, lai saņemtu nepieciešamo informāciju un atzinumus ar standartizāciju saistītajos jautājumos;
  • saņemt no nacionālās standartizācijas institūcijas informāciju, kas nepieciešama padomei noteikto uzdevumu īstenošanai;
  • sniegt viedokli par standartizācijas jautājumiem, kā arī izvērtēt publikācijas plašsaziņas līdzekļos un paziņojumus, kas saistīti ar standartizācijas procesu.

Darbojas saskaņā ar 14.10.1998 likumu „Standartizācijas likums” un Ministru kabineta 29.03.2022. noteikumiem Nr.195 “Nacionālās standartizācijas padomes nolikums”.