Nacionālā standartizācijas padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas koordinē standartizācijas norisi.

Padomei ir šādas funkcijas:

  • sniegt ieinteresētajām institūcijām konsultācijas un ieteikumus standartizācijas jomā;
  • izskatīt un iesniegt nacionālajā standartizācijas institūcijā priekšlikumus par kārtējā gada standartizācijas programmām;
  • ieteikt prioritātes standartu izstrādē un adaptācijā;
  • sekot standartizācijas programmu izpildes gaitai;
  • sadarbībā ar standartizācijā iesaistītajām institūcijām veicināt līdzekļu piesaisti standartizācijas programmu īstenošanai;
  • iesniegt priekšlikumus par to normatīvo aktu izstrādi, kuri saistīti ar standartizāciju, un atbilstoši kompetencei piedalīties normatīvo aktu projektu izvērtēšanā;
  • sadarboties ar standartizācijas institūcijām Latvijā un ārvalstīs.

Darbojas saskaņā ar 14.10.1998 likumu „ Standartizācijas likums” un Ministru kabineta 25.01.2005 noteikumiem Nr.56 „ Nacionālās standartizācijas padomes nolikums”.