Latvija par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsti kļuva 2016.gada 1.jūlijā.

Atbilstoši 2016.gada 25.augusta Ministru kabineta rīkojumam Nr.482 “Par kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās” Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes ir atbildīgas par Latvijas pārstāvēšanu šādās jomās:

  • ekonomiskā izaugsme
  • konkurence
  • uzņēmējdarbība
  • patērētāju aizsardzība
  • rūpniecība un inovācijas
  • statistika
  • tūrisms.

Lasīt vairāk:

Plašāka informācija par Latvijas dalību OECD (avots Ārlietu ministrija)