Latvija pievienojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) 2016.gada 1.jūlijā.

Ministriju kompetenču sadalījumu par Latvijas interešu pārstāvēšanu OECD nosaka 2016.gada 25.augusta Ministru kabineta rīkojums Nr.482 “Par kompetenču sadalījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās”. Atbilstoši rīkojumam Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes kopā ir atbildīgas par septiņām OECD  komitejām/darba grupām tādās jomās kā ekonomikas politika, patērētāju tiesību aizsardzības politika, eksporta kredīti, konkurences politika, tūrisms, statistika, kā arī inovācija un uzņēmējdarbība un rūpniecība.

Lasīt vairāk:

Plašāka informācija par Latvijas virzību uz OECD (avots Ārlietu ministrija)