Lai veicinātu strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu jeb jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, sekmējot pētniecības attīstību un pētniecības produktu  komercializāciju, izstrādāts un 2016. gada 23. novembrī Saeimā galīgajā lasījumā atbalstīts Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums.

Likumā jaunuzņēmums definēts kā kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kura pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu un attīstību (starptautiski lietotais apzīmējums angļu valodā “startup”).

Likumā noteiktas jaunuzņēmumu darbības atbalsta programmas un to piešķiršanas kritēriji jaunuzņēmumiem, jaunuzņēmumiem piešķirtā atbalsta administrēšanas kārtība, kā arī kvalificēto riska kapitāla investoru kvalifikācijas nosacījumi.

Kā viens no galvenajiem kritērijiem atbalsta programmu piešķiršanai jaunuzņēmumiem noteikts kvalificēta riska kapitāla investoru vismaz 30 000 euro ieguldījums jaunuzņēmuma pamatkapitālā katrā atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadā, tādējādi apliecinot pieteiktās biznesa idejas dzīvotspēju. 

attēls