""

#77 | 2021. gada oktobris

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir izstrādājuši kārtējo biļetenu Latvijas Makroekonomiskais apskats. Šādi apskati tiek gatavoti divas reizes gadā. Tāpat kā iepriekšējos Ekonomikas ministrijas apskatos arī šajā tiek vērtēta situācija ekonomikā, kā arī sniegts ieskats tālākajā ekonomikas attīstībā.

Latvijā līdz Covid-19 pandēmijai saglabājās stabila ekonomiskā izaugsme, kuras tempi pārsniedza ES vidējos rādītājus. No 2011. līdz 2019.gadam IKP vidēji pieauga par 3,3% ik gadu.

Covid-19 pandēmija, kas Latvijā sākās 2020.gada martā, būtiski ietekmē ekonomikas attīstību. IKP 2020.gadā Latvijā saruka par 3,6%, salīdzinot ar 2019.gadu. Saglabājoties epidemioloģiskajiem ierobežojumiem arī 2021.gada 1.ceturksnī ekonomikā bija vērojama lejupslīde (kritums par 0,7%). Tomēr līdz ar pavasari, atsākoties sezonas darbiem un uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, ko veicina vakcinācija, ekonomiskā aktivitāte pakāpeniski palielinās. 2021.gada 2.ceturksnī IKP bija par 10,8% lielāks nekā pirms gada.

Ekonomikas ministrijas prognozē, ka kopumā 2021.gadā ekonomikas izaugsme var sasniegt 5%. Tomēr, joprojām Covid-19 pandēmijas dēļ saglabājas augsta nenoteiktība.

Ekonomikas tālākā attīstība vidēja termiņa periodā ir atkarīga no situācijas ārējā vidē un reformu gaitas. Lielākais Latvijas izaugsmes risks saistīts ar globālās ekonomikas attīstību, īpaši Covid-19 epidēmijas ekspansijas apturēšanu. Tāpat svarīga ir ES kopējās ekonomikas telpas turpmākā attīstība. Latvijas ekonomiskās priekšrocības vidējā termiņā galvenokārt balstīsies uz panākto makroekonomisko stabilitāti, kā rezultātā ir uzlabojušies Latvijas kredītreitingi, kā arī uz plānoto ES atbalsta programmu efektivitāti un uzlabojumiem uzņēmējdarbības vidē.

Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšrocības pamatā balstās uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitātes uzlabošanu un inovācijām, mazākā mērā uz lētu darbaspēku un zemām resursu cenām. Vidēja termiņa periodā Latvijas izaugsmes tempi var sasniegt 4-5% pieaugumu gadā. Pavājinoties izaugsmei Eiropā un vīrusa ierobežošanas pasākumiem ieilgstot, ekonomikas atveseļošanās tempi varētu būt lēnāki.

 

Ar iepriekšējiem apskatiem un citām publikācijām par tautsaimniecības attīstību var iepazīties šeit...