""

#79 | 2022. gada oktobris

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir izstrādājuši kārtējo biļetenu Latvijas Makroekonomiskais apskats. Šādi apskati tiek gatavoti divas reizes gadā. Tāpat kā iepriekšējos Ekonomikas ministrijas apskatos arī šajā tiek vērtēta situācija ekonomikā, kā arī sniegts ieskats tālākajā ekonomikas attīstībā.

Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi ekonomikas attīstību globālā mērogā un tai skaitā Latvijā. IKP 2020.gadā Latvijā saruka par 2,2%. Pateicoties apjomīgajiem valdības un Eiropas Savienības fondu atbalsta pasākumiem, kā arī uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, Latvijas ekonomika 2021.gadā sāka atveseļoties un IKP pieauga par 4,1 procentiem.

2022.gada 24.februārī Krievijai iebrūkot Ukrainā, ir pasliktinājusies ģeopolitiskā situācija un ekonomiskās attīstības perspektīvas. Būtiski ir pieaugušas enerģijas un pārtikas cenas, pastiprinot inflācijas spiedienu laikā, kad dzīves dārdzība visā pasaulē jau strauji pieauga, atkopjoties no pandēmijas. Kara dēļ globālo ekonomiku ietekmē arī izejmateriālu piegāžu ķēžu traucējumi.

2022.gada 1.ceturksnī Latvijā vēl pilnā apmērā nebija jūtamas kara sekas. Ekonomika pieauga par 5,6%, salīdzinot ar 2021.gada 1.ceturksni. Kāpumu ietekmēja zemā bāze 2021.gada sākumā un pakāpeniska Covid-19 ierobežojumu atcelšana. Tomēr jau 2.ceturksnī IKP pieauguma tempi gada griezumā samazinājās līdz 2,9 procentiem.

Sagaidāms, ka š.g. turpmākajos ceturkšņos ekonomikas izaugsmes tempi būs krietni lēnāki nekā gada pirmajā pusē. Kara dēļ tiks kavēta izaugsme, palielināsies inflācijas spiediens. Ekonomikas ministrija prognozē, ka 2022.gadā ekonomikas izaugsme ģeopolitisko faktoru dēļ samazināsies par vismaz 3 procentpunktiem salīdzinājumā ar prognozēto pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tomēr izaugsme 2022.gadā paliks pozitīva un var sasniegt 2,6 % gada griezumā, bet 2023.gadā izaugsmes tempi būs krietni mērenāki.

Ekonomikas tālākā attīstība vidēja termiņa periodā ir atkarīga no situācijas ārējā vidē un reformu gaitas. Lielākais Latvijas izaugsmes risks saistīts ar globālās ekonomikas attīstību, īpaši Covid-19 epidēmijas ekspansijas apturēšanu un ģeopolitisko situāciju. Tāpat svarīga ir ES kopējās ekonomikas telpas turpmākā attīstība. Latvijas ekonomiskās priekšrocības vidējā termiņā galvenokārt balstīsies uz panākto makroekonomisko stabilitāti, kā rezultātā ir uzlabojušies Latvijas kredītreitingi, kā arī uz plānoto ES atbalsta programmu efektivitāti un uzlabojumiem uzņēmējdarbības vidē.

Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšrocības pamatā balstās uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitātes uzlabošanu un inovācijām, mazākā mērā uz lētu darbaspēku un zemām resursu cenām. Vidēja termiņa periodā Latvijas izaugsmes tempi var sasniegt 4-5% pieaugumu gadā. Ieilgstot karam Ukrainā un Covid-19 pandēmijai, ekonomikas atveseļošanās tempi varētu būt lēnāki.

 

Ar iepriekšējiem apskatiem un citām publikācijām par tautsaimniecības attīstību var iepazīties šeit...