Latvijas Makroekonomiskais apskatsattels
#74 | 2020-1

 

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir izstrādājuši kārtējo biļetenu Latvijas Makroekonomiskais apskats. Šādi apskati tiek gatavoti divas reizes gadā. Tāpat kā iepriekšējos Ekonomikas ministrijas apskatos arī šajā tiek vērtēta situācija ekonomikā, kā arī sniegts ieskats tālākajā ekonomikas attīstībā.

Latvijā līdz 2019.gadam saglabājās stabila ekonomiskā izaugsme, kuras tempi pārsniedza ES vidējos rādītājus. No 2011. līdz 2019.gadam IKP vidēji pieauga par 3,3% ik gadu. 2017.-2018.gadā izaugsmes temps paātrinājās. IKP pieauga, attiecīgi, par 3,8% un 4,3%. Izaugsmes paātrināšanos sekmēja situācijas uzlabošanās ārējā vidē, intensīvāka ES struktūrfondu apgūšana, nodarbinātības un darba samaksas pieaugums. 


2019.gadā ekonomikas kāpums kļuva mērenāks. IKP pieauga par 2,2%. Izaugsmes tempu sabremzēšanos noteica gan iekšējie faktori (ES fondu investīcijas sasniegušas maksimumu, norises finanšu sektorā u.c.), gan arī ārējie faktori (globālo tirdzniecības attiecību pārskatīšana, Brexit, lēnāka izaugsme ES valstīs). 

 

Latvijas ekonomikas perspektīvas 2020.gadā ir ļoti neskaidras. COVID-19 epidēmija ļoti būtiski ietekmē pasaules un arī Latvijas ekonomiku, bet ietekmes amplitūda ir neskaidra. Vēl 2020.gada februāra beigās dažādas starptautiskas organizācijas par pamatscenāriju prognozēja V-tipa scenāriju, t.i., izteikta, bet īslaicīga lejupslīde, kurai sekos strauja atkopšanās. Šobrīd ticamāks izskatās U tipa scenārijs, kas nozīmētu, ka samazināšanās fāze būs ilgstošāka, vismaz pusgadu, bet netiek izslēgta COVID 19 izraisīta vēl ilgstošāka lejupslīde. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas novērtējumam COVID-19 epidēmijas kopējā ietekme uz IKP varētu sastādīt no 4 līdz 8 procentpunktiem salīdzinājumā ar 2020.gada sākumā prognozēto. Tas nozīmē, ka IKP 2020.gadā varētu sarukt pat par 6%, salīdzinot ar 2019.gadu. Bet, ja vīrusa iedarbība pasaulē būs ilgāka par pusgadu, tad negatīvā ietekme uz Latvijas ekonomiku būs vēl lielāka un ekonomikai ir risks nonākt vēl dziļākā recesijā.

 

 

Ar iepriekšējiem apskatiem un citām publikācijām par tautsaimniecības attīstību var iepazīties šeit...