lma#76

#76 | 2021. gada aprīlis

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir izstrādājuši kārtējo biļetenu Latvijas Makroekonomiskais apskats. Šādi apskati tiek gatavoti divas reizes gadā. Tāpat kā iepriekšējos Ekonomikas ministrijas apskatos arī šajā tiek vērtēta situācija ekonomikā, kā arī sniegts ieskats tālākajā ekonomikas attīstībā.

Latvijā līdz Covid-19 pandēmijai saglabājās stabila ekonomiskā izaugsme, kuras tempi pārsniedza ES vidējos rādītājus. No 2011. līdz 2019.gadam IKP vidēji pieauga par 3,3% ik gadu. 2019.gadā ekonomikas kāpums kļuva mērenāks. IKP 2019.gadā pieauga par 2%. Izaugsmes tempu sabremzēšanos noteica gan iekšējie faktori (ES fondu investīcijas sasniegušas maksimumu, norises finanšu sektorā u.c.), gan arī ārējie faktori (globālo tirdzniecības attiecību pārskatīšana, Brexit, lēnāka izaugsme ES valstīs).

Covid-19 pandēmija, kas Latvijā sākās 2020.gada martā, būtiski ietekmē ekonomikas attīstību. Ceturkšņu griezumā lielākais kritums bija vērojams 2020.gada 2.ceturksnī, kad ekonomika saruka par 8,9%. Tomēr, tas bija salīdzinoši labs rādītājs, jo vidēji ES IKP 2.ceturksnī saruka par 13,9%.
3. un 4.ceturksnī ekonomikas krituma tempi gada griezumā samazinājās.
Kopumā IKP 2020.gadā Latvijā saruka par 3,6%, salīdzinot ar 2019.gadu. Saglabājoties epidemioloģiskajiem ierobežojumiem arī 2021.gada 1.ceturksnī ekonomikā vērojama lejupslīde. Tomēr līdz ar pavasari, atsākoties sezonas darbiem un uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, ko veicinās vakcinācija, paredzams, ka ekonomiskā aktivitāte pakāpeniski palielināsies. Ekonomikas ministrijas prognozē, ka 2021.gadā ekonomikas izaugsme var pārsniegt 3%. Tomēr, nenoteiktība saglabājas ļoti augsta.

Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšrocības pamatā balstās uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitātes uzlabošanu un inovācijām, mazākā mērā uz lētu darbaspēku un zemām resursu cenām. Vidēja termiņa periodā Latvijas izaugsmes tempi var sasniegt 4-5% pieaugumu gadā. Pavājinoties izaugsmei Eiropā un vīrusa ierobežošanas pasākumiem ieilgstot, ekonomikas atveseļošanās tempi varētu būt lēnāki.

 

Ar iepriekšējiem apskatiem un citām publikācijām par tautsaimniecības attīstību var iepazīties šeit...