Ekonomikas ministrija izsludina slēgtas atlases kārtas uzsaukumu Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumu Nr. 726 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.5.i. investīcijas "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija" īstenošanas noteikumi"" ietvaros.

Iesniegšanas termiņš: 01.12.2022. - 15.12.2022.

Atlases veids: Slēgta pieteikumu atlase.

Ekonomikas ministrija slēgtas atlases kārtas ietvaros ir izvērtējusi un 2022. gada 23. decembrī apstiprinājusi finansējuma saņēmēju akciju sabiedrību “Sadales tīkls” un akciju sabiedrību “Augstsprieguma tīkls”.

Atbalsts ir pieejams tikai finansējuma saņēmējiem.

Papildus informācija: https://sadalestikls.lv/lv/projekti un https://ast.lv/lv/content/es-finansejums

Kontaktinformācija:

ES fondi