ES fondi kombinācija

 

 

 

Aktualitātes

  • 2023.gadā aprēķinātie mājsaimniecību ienākumu sliekšņi, lai kvalificētos īres tiesībām zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmā

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros” 35.3.apakšpunktam, Ekonomikas ministrija ir aprēķinājusi aktuālo mājsaimniecību kopējo mēneša neto vidējo ienākumu apmēru, lai kvalificētos īres tiesībām.

Dzīvokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kuru kopējie mēneša bruto vidējie ienākumi – ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi – atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņai iepriekšējā taksācijas gadā dzīvojamās telpas piešķiršanas brīdī izīrēšanai ir šādi:

  1. nepārsniedz 1299 euro vienas istabas dzīvoklim;
  2. nepārsniedz 2238 euro divu istabu dzīvoklim;
  3. nepārsniedz 3426 euro trīs un vairāk istabu dzīvoklim.
  • 2023.gadā aprēķinātā maksimālā īres maksas

Atbilstoši MK noteikumu Nr.459 22.2.apakšpunktam, nekustamā īpašuma attīstītājs reizi gadā ir tiesīgs palielināt īres maksu saskaņā ar gada vidējo valsts inflācijas līmeni. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas aprēķiniem, 2023.gadā aktuālā maksimālā īres maksa ir 5.87 euro/m2.

Metodiskie materiāli

Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros