Atbalsta programmas īstenošanu regulē 2022.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros”.

Atbalsts nekustamā īpašuma attīstītājiem ir pieejams no 2022.gada 22.novembra, tā saņemšanai aicinām vērsties pie Attīstības finanšu institūcijas “Altum”. Papildus informācija.

Ekonomikas ministrijas mājas lapā pieejami šādi metodiskie materiāli.

 1. Ieteikumi, kā veiksmīgi pašvaldību saistošajos noteikumos par īrnieku reģistrēšanu rindā zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā ietvert mājsaimniecību atbilstības kritērijus;
 2. Līgums par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu;
 3. Dzīvojamo telpu īres līgums;
 4. Uzraudzības līgums starp Possessor un attīstītāju;
 5. Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķinu modeļa vadlīnijas; 
 6. Kompensācijas un pārkompensācijas modelis.

Aktualitātes

 • 2024.gadā aprēķinātie mājsaimniecību bruto ienākumu sliekšņi, lai kvalificētos īres tiesībām zemas īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.459 “Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros” 35.3.apakšpunktam, Ekonomikas ministrija ir aprēķinājusi aktuālo mājsaimniecību kopējo mēneša bruto vidējo ienākumu apmēru, lai kvalificētos īres tiesībām.

Dzīvokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kuru kopējie mēneša bruto vidējie ienākumi – ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi – atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņai iepriekšējā taksācijas gadā dzīvojamās telpas piešķiršanas brīdī izīrēšanai ir šādi:

 1. nepārsniedz 1415 euro vienas istabas dzīvoklim;
 2. nepārsniedz 2437 euro divu istabu dzīvoklim;
 3. nepārsniedz 3731 euro trīs un vairāk istabu dzīvoklim.
 • 2024.gadā aprēķinātā maksimālā īres maksas

Atbilstoši MK noteikumu Nr.459 22.2.apakšpunktam, nekustamā īpašuma attīstītājs reizi gadā ir tiesīgs palielināt īres maksu saskaņā ar gada vidējo valsts inflācijas līmeni. Atbilstoši Ekonomikas ministrijas aprēķiniem, 2024.gadā aktuālā maksimālā īres maksa ir 6.39 euro/m2.

 • Informācija par īres maksu un mājsaimniecību ienākumu sliekšņiem 2023.gadā.

2023.gadā maksimālā īres maksa bija noteikta 5.87 euro/m2.

Mājsaimniecību kopējie mēneša bruto vidējie ienākumi – ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi – atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņai iepriekšējā taksācijas gadā dzīvojamās telpas piešķiršanas brīdī izīrēšanai bija šādi:

 1. nepārsniedz 1299 euro vienas istabas dzīvoklim;
 2. nepārsniedz 2238 euro divu istabu dzīvoklim;
 3. nepārsniedz 3426 euro trīs un vairāk istabu dzīvoklim.

Nosacījumi:

Atbalsta veids: Altum ilgtermiņa aizdevums un kapitāla atlaide.

Aizdevums attiecināmajām izmaksām:

 • Līdz 95 % no att. izmaksām.
 • Papildus 5 % pašu līdzfinansējums.
 • Kapitāla atlaide līdz 25 % vai līdz 30 % no att. izmaksām (apmērs atkarīgs no nodošanas ekspluatācijā termiņa).
 • Aizdevuma termiņš līdz 30 gadiem.
 • Aizdevuma % likme 0.69 %.

Aizdevums PVN izmaksu finansēšanai:

 • Līdz 100 % no attiecināmo izmaksu apmēra.
 • Aizdevuma termiņš līdz 30 gadiem (atkarīgs no naudas plūsmas, lai izslēgtu pārkompensācijas risku).
 • Aizdevuma % likme 0.69 %.

Būvniecības izmaksu ierobežojumi:

 • 89 107 EUR bez PVN vidēji uz dzīvokli no Atveseļošanās fonda finansējuma (95 % no projekta attiecināmajām izmaksām, papildus 5 % jānodrošina pašu ieguldījums).
 • PVN (ja nav atgūstams) finansē no atmaksām.
 • Vienas mājas vidējā viena dzīvokļa platība ir vismaz 52,125 m2.

Projekta sagatavošanai nepieciešamās darbības no pašvaldības puses: 

 • Noslēgts Pilnvarojuma līgums pašvaldība – attīstītājs.
 • Ir pašvaldības izstrādāti saistošie noteikumi par īrnieku rindu.

Pašvaldība nodrošina īrnieku uzskaiti rindā un administrē rindu.

Kapitāla atlaides saņemšanai izpildāmie nosacījumi:

 • Kapitāla atlaide tiek piešķirta līdz 30 %, ja tiek nodrošināta dzīvojamās īres mājas nodošana ekspluatācijā līdz 2026.gada 31.augustam.
 • Kapitāla atlaide tiek piešķirta līdz 25 %, ja tiek nodrošināta dzīvojamās īres mājās nodošana ekspluatācijā pēc 2026.gada 31.augusta.
 • Ir izpildītas dzīvojamās īres mājas kvalitātes prasības.
 • Ir izīrēti 100 % no dzīvokļu skaita (dzīvokļu skaits mājā līdz 9 dzīvokļiem).
 • Ir izīrēti 90 % no dzīvokļu skaita (dzīvokļu skaits mājā ir 10 dzīvokļi un vairāk)
 • Nav pārkompensācijas.

Dzīvojamās īres mājas kvalitātes prasības:

 • Viena dzīvokļa platība vismaz 52 m2.
 • Gandrīz nulles enerģijas ēka.
 • Ir veikti un izpildīti ēkas gaiscaurlaidības testi.
 • Ir veikti un izpildīti skaņas izolācijas testi.
 • Dzīvokļi ir ar pilnu iekšējo apdari, vannas un tualetes telpas ir aprīkotas ar santehniku un virtuve ir aprīkota ar santehniku un iebūvēto virtuves iekārtu.   

Projekta īstenošanas teritorija: ārpus Rīgas un Pierīgas.

Atbildīgā persona:

ES fondi kombinācija