5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros 

Ekonomikas ministrija izsludina slēgtas atlases kārtas uzsaukuma Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros. 

Iesniegšanas termiņš: 12.08.2022. – 12.09.2022. 
Atlases veids: Slēgta pieteikuma atlase 

Dokumenti un materiāli 

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros projektu iesniegumu atlases nolikums ar pielikumiem: 

  1. Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi; 

  1. Projekta īstenošanas laika grafiks; 

  1. Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību; 

  1. Kompetences centra attīstības stratēģija; 

  1. Kompetences centra vadītāja vai pētījumu virziena vadītāja dzīves gaitas apraksts (CV); 

  1. Kompetences centra pētniecības projektu apraksta standartforma; 

  1. Pētniecības projekta apraksts; 

  1. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika; 

  1. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji; 

  1. Kritēriju vērtēšanas metodika. 

Jautājumu gadījumā par projekta iesnieguma sagatavošanu un aizpildīšanu lūgums sazināties ar Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības atbalsta departamenta direktora vietnieci Anitu Zimeli (tālrunis 67013026, elektroniskā pasta adrese: Anita.Zimele@em.gov.lv).