attēls

Kopš 2009. gada Eiropas Klasteru Izcilības iniciatīva (European Cluster Excellence Initiative, turpmāk - ECEI), ko uzsāka Eiropas Komisija, ir vērsta uz metodoloģiju un instrumentu attīstību, lai atbalstītu klasteru organizācijas un lai uzlabotu klasteru vadības spējas. Projekta ietvaros 13 partneri no 9 valstīm – visi ar pieredzi klasteru vadības un atbalsta jomā – izveidoja vienotus klastera vadības kvalitātes kritērijus un rādītājus un izstrādāja kvalitātes noteikšanas sistēmu profesionālai klasteru vadībai ar mērķi, lai šo metodiku pieņemtu un atzītu visā Eiropā.

 

Klasteru vadības izcilības etiķetes (Cluster Organisation Management Excellence Label, turpmāk – Cluster Exellence), kas izstrādāta ECEI ietvaros, mērķis ir izveidot neatkarīgu, brīvprātīgu novērtējuma sistēmu klastera vadības izcilībai, kas tiek pieņemta un atzīta visā Eiropā un pat ārpus tās. Dalība Cluster Excellence ir brīvprātīga un paredzēta klastera koordinatoriem, kas vēlas neatkarīgas trešās iestādes vērtējumu par klastera pārvaldības izcilību atbilstoši saskaņotiem un pārredzamiem klasteru organizāciju vadības izcilības rādītājiem. “Cluster Exellence” ļauj klasteru vadītājiem pierādīt klastera pārvaldības izcilību ieinteresētajām pusēm (biedriem, politikas veidotājiem u.c.). 

 

Klasteriem, kas iesaistās Cluster Exellence tiek veikta salīdzinošā novērtēšana (benchmarking). Izvērtēšanas beigās klasteris saņem ļoti detalizētu vērtējumu par klastera struktūru, organizāciju, sniegtajiem pakalpojumiem, finansējumu un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Gala vērtējums iedalās trīs līmeņos:

 

 

Latvijā ir viens klasteris, kuram ir piešķirts sudraba vērtējums jeb etiķete (label):

attēls Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris  

 

 

Tāpat Latvijā ir pieci klasteri, kuri ir saņēmuši bronzas novērtējumu:

attēls

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris  

 

attēls

 Latvijas koka būvniecības klasteris 

 

attēls

 Tīro tehnoloģiju klasteris   

 

attēls

 Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris   

 

attēls

 Latvijas loģistikas klasteris  

 

Vairāk informācijas ECEI oficiālajā tīmekļa vietnē.